Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a hivatásos gondnoki képzés jelentkezési határideje 2014. május 04-én 16.00 órára módosul.

Ennek megfelelően a képzés első napja: 2014. május 09.

Salgótarján, 2014. április 25.

A 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet szabályozása alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága ezúton teszi közzé a 2014-es évben Nógrád megyében engedélyezett mező- és erdőgazdasági célú légi munkavégzésekkel kapcsolatos információkat.

A tájékoztató innen tölthető le (.xls, Legutóbb frissítve: 2014. április 24.)

Tájékoztató a légi munkavégzés engedélyezéséről

A 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendeletet a Magyarország területén, annak légterében mezőgazdasági légijárművel történő mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel vagy termésnövelő anyaggal végzett növényvédelmi vagy talajerő-gazdálkodási tevékenységekre kell alkalmazni.

Légi permetezés akkor végezhető, ha az adott naptári évre vonatkozó kijuttatási tervet a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága engedélyezte. A kijuttatási terv engedélyezése iránt a rendelet 2. melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani.

A kijuttatási terv iránti kérelem 2012. augusztus 1. után igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke 5 000 Ft.  Ezt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10037005-00302058-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni és a befizetésről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Az igazgatási szolgáltatási díj fizetéséről a 63/2012. (VII.2.) VM rendelet rendelkezik.

A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelmet a szakirányítónak kell benyújtania a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább 30 nappal.

A termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai esemény bekövetkezésével járó állapot esetén el lehet térni az engedélyezett kijuttatási tervben foglaltaktól.

A rendelet szabályozása alapján a területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a hirdetőtábláján és hivatalos honlapján közzéteszi a légi permetezéssel megmunkálandó területre, a kijuttatás időpontjára és az alkalmazott növényvédő szer típusára vonatkozó információkat.

A bejelentések befogadására a területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága szabad és munkaszüneti napokon készenlétet tart fenn, amelyre vonatkozó információkat hirdetőtábláján és holnapján közzéteszi.

Készenlétben lévő elérhetőségei:

Hornyák Attila, +36-20/243-83-72, hornyaka[kuk ac]nebih[pont]gov[pont]hu

Tisztelt Ügyfeleink!

Tekintettel az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. hálózat átépítési munkálataiból adódó áramszünetre, a Salgótarjáni Járási Hivatal – Múzeum tér 1. szám alatti székhelyén található – szervezeti egységeinek (Hatósági Osztály, Okmányirodai Osztály, Járási Gyámhivatal, valamint Járási Építéshatósági és Örökségvédelmi Hivatal) ügyfélfogadása 2014. május 5-én (hétfőn) szünetel.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.                                                                  

Skuczi Nándor

hivatalvezető

 

Az egészségügyi szolgáltatások működésének engedélyezése

1. Ügy megnevezése, tárgya

Egészségügyi szolgáltatás kizárólag az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhető meg, illetve folytatható.

A működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmezőnek az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére van felelősségbiztosítása, illetve akivel szemben nem állnak fenn a vonatkozó jogszabályban meghatározott kizáró okok.

Működési engedély nélkül jogosultak részt venni az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában az egészségügyi szolgáltató alkalmazottai, a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok, a szabadfoglalkozás keretében, egyházi személyként vagy önkéntes segítőként egészségügyi tevékenységet végzők, valamint a személyes közreműködők.

Nem kell külön működési engedélyt kiadni a bentlakásos szociális intézményeknek a külön jogszabályban meghatározott kötelező szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokra.

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk tisztelt foglalkoztató és könyvelő Ügyfeleinket, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján elhelyezésre került a társadalombiztosítás nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 39. §-a szerinti arányos szolgálati idő számítását segítő program.

 

A program letölthető az www.onyf.hu→ Ügyintézés → Letölthető programok → Arányos szolgálati idő számítás elérési úton.

 

Bízunk benne, hogy a program segíteni fogja a munkájukat!

 

Szabóné dr. Kaposi Dóra

igazgató

Április közepétől az ügyfelek immár a megyeszékhelyek kormányablakainál, illetve Vácott is beadhatják pénzügyi fogyasztóvédelmi beadványaikat, s ezek kitöltését a helyi ügyintézők segítik – erről állapodtak meg a közigazgatási tárca, a jegybank és az érintett kormányhivatalok vezetői.

F E L H Í V Á S

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (a továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján – megfelelő számú jelentkező esetén – hivatásos gondnoki képzést tart.

 

A képzés tervezett ideje: 2014. április 29-30.

                                          2014. május    9-10.

Egyéni vállalkozók ellenőrzési terve 2014

Ellenőrzési időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

Tájékoztatjuk Tisztelt Mozgáskorlátozott Ügyfeleinket, hogy a Városháza épületének az Erzsébet tér felőli akadálymentesített bejáraton történő megközelítése esetén kizárólag az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

1.      Salgótarjáni Járási Hivatal

-          Okmányirodai Osztályának teljeskörű szolgáltatása

-          Hatósági Osztályának ügyfélszolgálata

2.      Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

-          Népjóléti Iroda ügyfélszolgálata

-          Igazgatási és Építéshatósági Iroda anyakönyvi szolgáltatásai

az  Épület 1-6. emeletén található ügyintézési helyek, valamint szervezetek megközelítése az épület  Alagsorában található teherlift igénybevételével lehetséges, melyhez kérjék az őrszolgálat segítségét.

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

 

Tisztelettel:

Skuczi Nándor sk.

hivatalvezető

 

 

1 / 9 oldal

Látogató számláló

114840
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Előző héten
Ebben a hónapban
Előző hónapban
Összes nap
162
610
1959
109485
12792
14966
114840

IP cím: 54.204.68.109
Idő: 2014-04-25 08:15:14

 
 

Képek Nógrádról