Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

Hirdetmény

Írta: 2018. február 16., péntek 12:44

Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály az alábbi határozatot teszi közzé:

images/dokumentumok/2018/bgy/20180216.pdf

Nógrád Megyei Kormányhivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

MŰEMLÉKI SZAKÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 3 év –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. Örökségvédelmi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának hatáskörébe utalt műemléki szakügyintézői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. Örökségvédelmi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Ø  Magyar állampolgárság,

Ø  Cselekvőképesség,

Ø  Büntetlen előélet,

Ø  Egyetem, építész-, építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök,

Ø  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete

szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget

igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seres Róbert osztályvezető nyújt, a +36 32/795-140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Ø  Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/154-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: MŰEMLÉKI SZAKÜGYINTÉZŐ.

és

Ø  Személyesen: Seres Róbert osztályvezető, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. .

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó 3 tagú bizottság előtti személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja - 2018. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nmkh.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

"Karancsberény I.-andezit"

Írta: 2018. február 15., csütörtök 08:35

Az ügy tárgya: A KM Építő Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 5.) által a Karancsberény, 040 hrsz. alatt lévő „Karancsberény I.-andezit” védnevű bányatelken bányászati tevékenység végzésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Letölthető dokumentumok:

Közlemény

Dokumentáció

Mellékletek

A beruházásban felújították és szélesítették a nyomvályús, leromlott állapotú 2x1 sávos útszakaszokat, amelyek bővítésével és korszerűsítésével négy sávon kényelmesebben és biztonságosabban közlekedhetnek az autósok. A 21-es számú főút fejlesztése több ütemben, több szakaszon zajlott és zajlik jelenleg is. A főút 2x2 sávossá szélesítésével, különszintű csomópontok, turbó körforgalmak, új gyalogos aluljárók kialakításával nagyban növelik a közlekedés biztonságát, csökkentik az eddig gyakori balesetek számát - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Hirdetmény

Írta: 2018. február 13., kedd 08:47

Balassagyarmati Járási Hivatal az alábbi álláspályázatot teszi közzé: 

images/dokumentumok/2018/bgy/palyazat.pdf

Ügyiratszám: NO-05/FMO/00058-4/2018.

Ügyintéző: Hajas István

06-32 521 510

 

MEGISMÉTELT INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési feladatkörében (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) a Hegedűs Zoltán Végrehajtói Irodája (székhelye: 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 42.)222.V.0501/2016. ügyszámú végrehajtási eljárásához kapcsolódó megkeresése alapján a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján, valamint a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet szerint az alábbi megismételt árverést tűzi ki.

Árverés helye:Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Tanácsterem

Rétság, Radnóti út 2.

Árverés ideje: 2018. április 11. (szerda) de. 12 óra 30 perc

Árverés azonosító száma: 2061/2017.

Ügyiratszám: NO-05/FMO/00057-5/2018.

Ügyintéző: Hajas István

06-32 521 510

 

MEGISMÉTELT INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési feladatkörében (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) a Patona és Társa Végrehajtó Irodája (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.) 282.V.1009/2008. ügyszámú végrehajtási eljárásához kapcsolódó megkeresése alapján a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján, valamint a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet szerint az alábbi megismételt árverést tűzi ki.

Árverés helye: Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Tanácsterem

Rétság,.

Árverés ideje: 2018. április 11. (szerda) de. 12 óra 00 perc

Árverés azonosító száma: 2047/2017.

Ügyiratszám: NO-05/FMO/00056-5/2018.

Ügyintéző: Hajas István

06-32 521 510

 

MEGISMÉTELT INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési feladatkörében (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) a Patona és Társa Végrehajtó Irodája (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.) 282.V.1009/2008. ügyszámú végrehajtási eljárásához kapcsolódó megkeresése alapján a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján, valamint a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet szerint az alábbi megismételt árverést tűzi ki.

Árverés helye: Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Tanácsterem

Rétság, Radnóti út 2.

Árverés ideje: 2018. április 11. (szerda) de. 11 óra 30 perc

Árverés azonosító száma: 2046/2017.

Ügyiratszám: NO-05/FMO/55-4/2018.

Ügyintéző: Hajas István

 06-32 521 510

 

MEGISMÉTELT INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési feladatkörében (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) a Patona és Társa Végrehajtó Irodája (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.) 282.V.1009/2008. ügyszámú végrehajtási eljárásához kapcsolódó megkeresése alapján a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján, valamint a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet szerint az alábbi megismételt árverést tűzi ki.

Árverés helye: Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Tanácsterem

Rétság, Radnóti út 2.

Árverés ideje: 2018. április 11. (szerda) de. 11 óra 00 perc

Árverés azonosító száma: 2042/2017.

Ügyiratszám: NO-05/FMO/00258-1/2018.

Ügyintéző: Hajas István

06-32 521 510

 

MEGISMÉTELT INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési feladatkörében (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) a Schadl és Társa Végrehajtó Iroda (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 133. fsz. 5-6; a továbbiakban: Megkereső) 0348.V.0105/2007. ügyszámú végrehajtási eljárásához kapcsolódó megkeresése alapján a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján, valamint a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet szerint az alábbi megismételt árverést tűzi ki.

Árverés helye: Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Tanácsterem

Rétság, Radnóti út 2.

Árverés ideje: 2018. április 11. (szerda) de. 10 óra 30 perc

Árverés azonosító száma: 1980/2017.

1 / 22 oldal

Látogató számláló

4759323

IP cím: 54.82.78.213
Idő: 2018-02-18 09:00:57

Képek Nógrádról