Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Szervezeti átalakítás miatt, weboldalunk még a 2020. március 1. előtti szervezeti struktúrában szolgáltat. Az új megjelenésig kérjük türelmüket.

 

 

 

2014. március 31., hétfő 14:19

Közérdekű adatok

Írta: 

Feltöltés alatt!

 

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

Közzétételi egység Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (teljes név)

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Székhely 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. u. 9.
Postacím 3101 Salgótarján Pf.: 265.
Telefonszám 32/620-702
Faxszám 32/620-713
Központi elektronikus levélcím hivatal{kukac}nograd.gov.hu
Honlap www.nmkh.hu
Ügyfélfogadás rendje

A Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje megtekinthető a szervezeti egységek oldalán
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje

II. A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

A Hivatal szervezeti egységei

A Hivatal Főosztályainak feladatai
A Járási Hivatalok feladatai
(2020.03.14.)

 

III. Kormányhivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A Hivatal vezetőinek elérhetősége (2020.08.10.)

 

2. A felügyelet költségvetési szervek

Kormányhivatal felügyelete, irányítása vagy ellenőrzése alatt álló szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, elérhetőségei

A Nógrád Megyei Kormányhivatal a szervezeti keretén belül működtetett szervezeti egységeken túlmenően nem működtet közfeladatot ellátó szervet. (2017.01.01.) (2016.01.01.)

(1 évig archívumban)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

1 évig archívumban)

 

5. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

1 évig archívumban)

 

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Felügyeletet gyakorló szervek (2019.08.14.)

(1 évig archívumban)

 

7. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, az az alapító határozata, alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

 

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

2019. év

Alapító okirat (2019.08.14.)
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás (2020.03.01.)
Ügyrend (2019.08.14.)
Közérdekű adatok igénylésének és nyilvánosságának rendje (2019.01.01.)
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 1. sz. módosítása

 

Szervezet feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/rolunk

(1 évig archívumban)

 

2. Hatósági ügyek

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (2017. 02. 04.)

Frissítés alatt!

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
Népegészségügyi Főosztály
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Földhivatali Főosztály
Foglalkoztatási Főosztály
Hatósági Főosztály
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
 
Balassagyarmati Járási Hivatal
Bátonyterenyei Járási Hivatal
Pásztói Járási Hivatal
Rétsági Járási Hivatal
Salgótarjáni Járási Hivatal
Szécsényi Járási Hivatal

 

3. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások

 

 

4. Nyilvántartások

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások leíró jegyzéke

Önkormányzatok elérhetőségei

Nemzetiségi önkormányzatok

(1 évig archívumban)

 

5. Nyilvános kiadványok

Nincs ada(2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

6-7. Testületi szervek eljárási szabályai

Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium Ügyrendje (2019.05.30.)

Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium Ügyrendje (2017.08.01.)

 

(1 évig archívumban)

 

8. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok leírása

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

9. Hirdetmények, közlemények

Hírek, Hirdetmények

(1 évig archívumban)

 

10. Közérdekű adatok igénylése

I. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok igénylésének és nyilvánosságának rendje (2019.01.01)

Adatvédelmi tisztviselő: Kiskáné Herczeg Gabriella

 

II. Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztika

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2019. I. félév (2019.08.14.)

2018. II. félév (2019.01.21.)

2018. I. félév (2018.07.20.)

(1 évig archívumban)

 

III. Közérdekű adatok hasznosítása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs adat (2017.01.01.) (2018.01.01)

(1 évig archívumban)

 

IV. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések és általános szerződési feltételek

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs adat (2017.01.01.) (2018.01.01)

(1 évig archívumban)

 

11. Közzétételi listák

Különös közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista: A Nógrád  Megyei Kormányhivatalban egyedi közzétételi lista nem került meghatározásra (2017.01.01.) (2018.01.01)

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

1.  A működés törvényessége, ellenőrzések

Külső ellenőrzések 2019. (2020.02.12.)

Külső ellenőrzések 2018. (2019.02.13.)

Külső ellenőrzések 2017. (2018.02.05.)

Külső ellenőrzések 2016. (2017.12.18.)

Külső ellenőrzések 2015. (2017. 12.18.)

(1 évig archívumban)

 

II. Állami Számvevőszék ellenőrzései

Állami Számvevőszék ellenőrzései  (2015. 01. 19.)

(1 évig archívumban)

 

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

 

Nincs adat (2017.01.01.) (2018.01.01)

(1 évig archívumban)

 

V. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Hatósági statisztika 2019. I. félév (2019. 09. 26.)

Hatósági statisztika 2018. II. félév

Hatósági statisztika 2018. I. félév

(1 évig archívumban)

 

2.  Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

2020; 2019; 20182017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; (2020.04.17.)

(10 évig archívumban)

 

II. Számviteli beszámolók

2019; 2018 2017; 20162015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; (2020.04.17.)

(10 évig archívumban)

 

III. Költségvetés végrehajtása

2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; (2018. 06. 18.)

(10 évig archívumban)

 

IV. Gazdálkodási keretszabályzat

2017. II. félév

2017. I. félév

 

3.  Működés

I. Foglalkoztatottak

2019. IV. negyedév (2020.01.15)

2019. III. negyedév (2019.12.05)

2019. II. negyedév (2019.08.14)

2019. I. negyedév (2019.05.02)

2018. IV. negyedév (2018.01.29)

2018. III. negyedév (2018.10.08.)

2018. II. negyedév (2018.07.25.)

2018. I. negyedév (2018. 04. 03)

2017. I-IV. negyedév   (2017. 12. 18.)

(1 évig archívumban)

 

II. Támogatások

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

III. Szerződések

Feltöltés alatt.

 

2020. (2020.07.27)

2019. (2020.01.08.)

2018. (2019.01.18.)

2017. (2017.07.26.)

2016. (2017. 01. 11.)

2015. (2017.07.12.)

(5 évig archívumban)

 

IV. Koncessziók

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

V. Egyéb kifizetések

Nincs adat (2018.01.19.) (2017.01.01.)

(1 évig archívumban)

 

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Európai Unió által támogatott fejlesztések (2019.06.30.)

(1 évig archívumban)

 

VII. Közbeszerzés

Közbeszerzés (2019. 04. 25.)

(1 évig archívumban)

 
 
 
 
 
 

Látogató számláló

13500754

IP cím: 3.228.10.34
Idő: 2020-08-11 16:02:41

Képek Nógrádról