Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

Horváth Adrienn

Horváth Adrienn

„Nógrád Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése”
Projekt azonosítószám:KEHOP-5.2.2-16-2016-00009
 
Utolsó frissítés: 2019.04.02.
 
Az adatkezelő adatai:  
Név: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Székhely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.
Képviseletre jogosult neve: Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott
  Dr. Kalocsai Péter főigazgató
Adatvédelmi tisztviselő neve:  Kiskáné Herczeg Gabriella
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőként kezeli a Széchenyi 2020 támogatási programjaihoz benyújtott támogatási kérelmeihez köthető természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) adatait. Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon a személyes adatok kezeléséről és a személyes adatokhoz fűződő jogokról.
 
Az adatvédelmi tájékoztató letölthető itt.

Nógrád Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Pásztói Járási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

hatósági állatorvos

munkakör betöltésére.

Az álláspályázat letölthető itt. 

 
2019. január 31., csütörtök 08:27

Átadták a felújított Megyeháza épületét

2018. december 17-én ünnepélyesen átadták a "Nógrád Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése" című projektben felújított salgótarjáni Megyeháza épületét. Az energetikai célú felújítás Európai Uniós és hazai forrásból, 854 millió forint ráfordítással valósult meg. 

A teljes cikk letölthető itt.

A Miniszterelnökség a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2019. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.
 
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: MKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, melyből hét hónapot Magyarországon, egy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó államigazgatási szervnél vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyikében, három hónapot pedig elsősorban valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.
2018. október 30., kedd 13:06

Az elektronikus ügyindítás módja, menete

Az elektronikus ügyindításra a Személyes Ügyintézési Felületen és az e-papír szolgáltatáson keresztül is lehetőség van.

Ezek elérhetőségei:

https://szuf.magyarorszag.hu/

https://epapir.gov.hu/

 

1. Általános e-papír segítségével történő ügyintézés

A Hivatal jogszabályi kötelezettsége alapján köteles e-papír szolgáltatás útján előterjesztett beadványokat befogadni azon ügyekben, melyek űrlapokkal nem támogatottak.

Az ügyfelek az e-papír szolgáltatáson keresztül valamennyi ügytípusban kezdeményezhetnek eljárásokat 2018. január 1-től, kivétel a tájékoztató 4. pontjába tartozó ügyeket.

Ha az ügyfél úgy kíván e-papír kérelmet, iratot, egyéb beadványt benyújtani, hogy az adott beadvány esetében az elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, vagy az elektronikus benyújtásra jogszabály további formai követelményeket állapít meg, a beadványt hatálytalannak kell tekinteni, és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - erről az ügyfelet a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja.

Adatkezelő adatai és adatkezelés célja

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Székhely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

Telefon: 32/620-702

Honlap: www.nmkh.hu

A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázáshoz elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.

A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

Elektronikus azonosítási kötelezettség

Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézéséi cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását. 

A nem elektronikus ügyintézés esetén - ha jogszabály erre lehetőséget ad - az ügyfél szemfélyes megjelenésével végezhető eljárási cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha olyan korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethtő elektronikus azonosítással azonosítja magát, amelynek során személye saját magával egyértelműen megfeleltethető.

A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során

1. Biztonságos kapcsolattartási cím

A Nógrád Megyei Kormányhivatal biztonságos kapcsolattartási címei az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) alapján az alábbi linken érhetőek el.

Nógrád Megyei Kormányhivatal hivatali kapu elérhetőségei

Tisztelt Ügyfelek!
Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk, hogy a NISZ Zrt. által üzemeltetett központi szolgáltatások infrastruktúráján 2018. október 27-én (szombat) 09:00 órától 21:00 óráig karbantást végez. Ezen időszak alatt az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

  • magyarorszag.hu
  • Személyreszabott Ügyintézési Felület,
  • Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás,
  • Tárhely-adminisztráció,
  • Tárhelyszolgáltatás (Hivatali kapu, Cégkapu, Ügyfélkapu),
  • Ügyfélkapu azonosítás,
  • Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) és így minden más KAÜ-t használó szolgáltatás,
  • Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

 

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Nógrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) az adatok biztonságát az elektronikus rendszereiben azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítlógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Kormányhivatal a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Látogató számláló

8046856

IP cím: 3.81.28.94
Idő: 2019-08-21 10:42:54

Képek Nógrádról