Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

Horváth Adrienn

Horváth Adrienn

2018. október 01., hétfő 12:25

Célegyenesben a Megyeháza korszerűsítése

A Kormányhivatal további három középületének felújítás kapott zöld utat

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai korszerűsítését célzó projekt fontos állomáshoz érkezett: egyrészt a legnagyobb volumenű munkálat, a salgótarjáni Megyeháza felújítása befejeződött, másrészt újabb épület-felújítások kaptak zöld utat.

 

A teljes cikk letölthető itt.

Ingyenes képzések indulnak a foglalkoztatottság növelésére 

Elindult az „Aktívan a tudásért” EFOP 3.7.1-17-2017-00001 számú kiemelt projekt.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, országos projekt keretében ingyenes képzéseket szervez a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű, 18-55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának javítása érdekében.
 
A képzésben részt vevők megélhetési támogatásban és utazási támogatásban is részesülnek.
 
A képzéssel kapcsolatos tájékoztató letölthető itt.

A helyi önkormányzatok számára 2018. június 27-én és 28-án szervezett szakmai fórumokon elhangzott előadások anyaga az alábbi linkeken érhető el.

2018. május 31., csütörtök 10:20

Önéletrajzok

A Nógrád Megyei Kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hozzá beérkezett állás pályázatban található személyes adatok kezelése kapcsán a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

A Kormányhivatal az alábbi tájékoztatójában felhívja az állásra jelentkező érintettek figyelmét (a továbbiakban: Álláskereső) a személyes adatok kezelésével összefüggő jogai gyakorlásának módjára és lehetőségeire, valamint az önéletrajz beadásának menetére.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az esetleges állás betöltéséhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Álláskereső önkéntes hozzájárulása.

Az Álláskereső az álláshirdetésre történő jelentkezéssel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a Kormányhivatal Adatkezelési Tájékoztatóját, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a benyújtott önéletrajzok, álláspályázatok nyilvántartása, kapcsolattartás az Álláskeresővel, tájékoztatás a benyújtott dokumentum nyilvántartásba vételéről, illetve jövőbeli értesítés egyéb állás lehetőségekről.

Adatkezelés ideje

Adatkezelő a benyújtott önéletrajzokat és pályázathoz csatolt egyéb dokumentumokat a potenciális jövőbeli álláslehetőségek miatt az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Álláskereső önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama a fent meghatározott határidő.

Álláskeresőt megillető jogok

Tisztelt Álláskereső!

Önéletrajzát a Kormányhivatalnak elektronikus úton, az alábbi linkre kattintva küldheti meg.

Önéletrajz feltöltése

A kormányhivatal által alkalmazott önéletrajz sablon letölthető itt.

 

A Közszolgálati Állásportálon (kozigallas.gov.hu) meghirdetett álláshelyekre pályázók a pályázat benyújtásához szükséges Adatvédelmi nyilatkozatot az alábbi linken tölthetik le.

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

 

 

Kedvezményezett neve: Nógrád Megyei Kormányhivatal

A Felhívás kódszáma, címe: „VP-20.4.-17 A Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt”

Projekt címe, azonosító száma: A Nógrád Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt VP-20.4.-17-2017-00009

A támogatás szerződés szerinti összege: 74.600.246 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó források teljes mértékű felhasználását és a hatékonyabb támogatáskezelés és támogatás-felhasználás érdekében a Vidékfejlesztési Program hatékony végrehajtását, amely utóbbi cél megvalósulását a Technikai Segítségnyújtási intézkedés érvényesítése biztosít. A cél elérését a Kormány a megyei kormányhivatalok együttműködésével tervezi megvalósítani.

A 2014-2020-as programozási időszakban a Vidékfejlesztési Program átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtását szolgálja, hogy a Vidékfejlesztési Programban előírt tevékenységek végrehajtásához szükséges közbenső szervezeti feladatok az irányadó szabályoknak, a közbenső szervezeti és az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően elvégzésre kerüljenek.

A projekt keretében az egyes feladatok végrehajtásának biztosításához szükséges működési kiadások, valamint egyedi eszközbeszerzések támogatása valósul meg.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 06. 30

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a 20. § (4) bekezdése, valamint  az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja előírásai alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal (székhely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.), mint adatkezelő tájékoztatja az érintetteket (ügyfél, foglalkoztatott) a Kormányhivatal jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő személyes adatok kezeléséről.

 

Az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információk

Adatvédelmi tisztviselő, elérhetőségei: Kiskáné Herczeg Gabriella; adatvedelem{kukac}nograd.gov.hu

 

Az Adatkezelő megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal

Székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

Telefon: +(36) 32-620-702

honlap: http://nmkh.hu/nmkh27/

 

Általános tájékoztató személyes adatok kezeléséről a Kormányhivatal ügyfelei és munkavállalói részére

 

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR rendelkezéseinek megfelelő, a személyes adatok kezelését az egyes ügytípusok szeint kereshető adatbázis összeállítása folyamatban van. 

 

Állami foglalkoztatási szerv ügyfeleire vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

További tájékoztatók

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során

Talán Ön is részese volt annak a felmérésnek, melyet a 2017. év folyamán végzett a Nógrád Megyei Kormányhivatal a lekérdezésben résztvevő lakossági és vállalati ügyfelek, települési önkormányzati polgármesterek, vállalkozások és civil szervezetek körében. Az Európai Unió által támogatott KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt keretében, a megkérdezettek véleményére alapozva újulnak meg a kormányhivatal egyes szolgáltatásai, és eddig még nem létező szolgáltatások bevezetésére kerül sor az ügyfelek elvárásainak figyelembe vételével. A felmérés során a kormányhivatal munkatársainak véleményét is kikérték a projekt kérdezőbiztosai azt vizsgálva, hogy milyen lehetőségeket látnak „belülről” a tisztviselők, milyen lépésekkel, szolgáltatásokkal lehet hatékonyabbá tenni a hatósági ügyintézést.

A tájékoztató letölthető itt.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évif CCXXII. törvény 1. § 17. és 17/a. pontja alapján az államigazgatási szervek - ide értve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezettek.

A törvény 108. §-a alapján az államigazgatási szervek 2018. január 01. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A Salgótarjáni Járási Hivatal Foglalkoztatási Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály nyomtatványai és kitöltési útmutatói letölthetők az alábbi linkeken.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal biztonságos kapcsolattartási címei az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) alapján az alábbiak.

Hosszú név Rövid név KRID
Nógrád Megyei Kormányhivatal NMKH 206783975
Balassagyarmati Járási Hivatal JH12BALASS 318389139
Bátonyterenyei Járási Hivatal JH12BATONY 610319140
Pásztói Járási Hivatal JH12PASZTO 419349341
Rétsági Járási Hivatal JH12RETSAG 512389158
Salgótarjáni Járási Hivatal JH12SALGOT 415399759
Szécsényi Járási Hivatal JH12SZECSE 718379960

 

November 22-én tartották a Pásztói Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztályának helyet adó épület felújítás utáni ünnepélyes átatását.

A teljes cikk letölthető itt.

Látogató számláló

8046853

IP cím: 3.81.28.94
Idő: 2019-08-21 10:42:44

Képek Nógrádról