Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

Horváth Adrienn

Horváth Adrienn

Adatkezelő adatai és adatkezelés célja

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Székhely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

Telefon: 32/620-702

Honlap: www.nmkh.hu

A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázáshoz elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.

A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

Elektronikus azonosítási kötelezettség

Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézéséi cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását. 

A nem elektronikus ügyintézés esetén - ha jogszabály erre lehetőséget ad - az ügyfél szemfélyes megjelenésével végezhető eljárási cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha olyan korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethtő elektronikus azonosítással azonosítja magát, amelynek során személye saját magával egyértelműen megfeleltethető.

A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során

1. Biztonságos kapcsolattartási cím

A Nógrád Megyei Kormányhivatal biztonságos kapcsolattartási címei az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) alapján az alábbi linken érhetőek el.

Nógrád Megyei Kormányhivatal hivatali kapu elérhetőségei

Tisztelt Ügyfelek!
Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk, hogy a NISZ Zrt. által üzemeltetett központi szolgáltatások infrastruktúráján 2018. október 27-én (szombat) 09:00 órától 21:00 óráig karbantást végez. Ezen időszak alatt az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

  • magyarorszag.hu
  • Személyreszabott Ügyintézési Felület,
  • Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás,
  • Tárhely-adminisztráció,
  • Tárhelyszolgáltatás (Hivatali kapu, Cégkapu, Ügyfélkapu),
  • Ügyfélkapu azonosítás,
  • Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) és így minden más KAÜ-t használó szolgáltatás,
  • Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

 

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Nógrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) az adatok biztonságát az elektronikus rendszereiben azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítlógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Kormányhivatal a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

2018. október 01., hétfő 12:25

Célegyenesben a Megyeháza korszerűsítése

A Kormányhivatal további három középületének felújítás kapott zöld utat

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai korszerűsítését célzó projekt fontos állomáshoz érkezett: egyrészt a legnagyobb volumenű munkálat, a salgótarjáni Megyeháza felújítása befejeződött, másrészt újabb épület-felújítások kaptak zöld utat.

 

A teljes cikk letölthető itt.

Ingyenes képzések indulnak a foglalkoztatottság növelésére 

Elindult az „Aktívan a tudásért” EFOP 3.7.1-17-2017-00001 számú kiemelt projekt.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, országos projekt keretében ingyenes képzéseket szervez a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű, 18-55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának javítása érdekében.
 
A képzésben részt vevők megélhetési támogatásban és utazási támogatásban is részesülnek.
 
A képzéssel kapcsolatos tájékoztató letölthető itt.

A helyi önkormányzatok számára 2018. június 27-én és 28-án szervezett szakmai fórumokon elhangzott előadások anyaga az alábbi linkeken érhető el.

2018. május 31., csütörtök 10:20

Önéletrajzok

A Nógrád Megyei Kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hozzá beérkezett állás pályázatban található személyes adatok kezelése kapcsán a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

A Kormányhivatal az alábbi tájékoztatójában felhívja az állásra jelentkező érintettek figyelmét (a továbbiakban: Álláskereső) a személyes adatok kezelésével összefüggő jogai gyakorlásának módjára és lehetőségeire, valamint az önéletrajz beadásának menetére.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az esetleges állás betöltéséhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Álláskereső önkéntes hozzájárulása.

Az Álláskereső az álláshirdetésre történő jelentkezéssel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a Kormányhivatal Adatkezelési Tájékoztatóját, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a benyújtott önéletrajzok, álláspályázatok nyilvántartása, kapcsolattartás az Álláskeresővel, tájékoztatás a benyújtott dokumentum nyilvántartásba vételéről, illetve jövőbeli értesítés egyéb állás lehetőségekről.

Adatkezelés ideje

Adatkezelő a benyújtott önéletrajzokat és pályázathoz csatolt egyéb dokumentumokat a potenciális jövőbeli álláslehetőségek miatt az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Álláskereső önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama a fent meghatározott határidő.

Álláskeresőt megillető jogok

Tisztelt Álláskereső!

Önéletrajzát a Kormányhivatalnak elektronikus úton, az alábbi linkre kattintva küldheti meg.

Önéletrajz feltöltése

A kormányhivatal által alkalmazott önéletrajz sablon letölthető itt.

 

A Közszolgálati Állásportálon (kozigallas.gov.hu) meghirdetett álláshelyekre pályázók a pályázat benyújtásához szükséges Adatvédelmi nyilatkozatot az alábbi linken tölthetik le.

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

 

 

Kedvezményezett neve: Nógrád Megyei Kormányhivatal

A Felhívás kódszáma, címe: „VP-20.4.-17 A Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt”

Projekt címe, azonosító száma: A Nógrád Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt VP-20.4.-17-2017-00009

A támogatás szerződés szerinti összege: 74.600.246 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó források teljes mértékű felhasználását és a hatékonyabb támogatáskezelés és támogatás-felhasználás érdekében a Vidékfejlesztési Program hatékony végrehajtását, amely utóbbi cél megvalósulását a Technikai Segítségnyújtási intézkedés érvényesítése biztosít. A cél elérését a Kormány a megyei kormányhivatalok együttműködésével tervezi megvalósítani.

A 2014-2020-as programozási időszakban a Vidékfejlesztési Program átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtását szolgálja, hogy a Vidékfejlesztési Programban előírt tevékenységek végrehajtásához szükséges közbenső szervezeti feladatok az irányadó szabályoknak, a közbenső szervezeti és az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően elvégzésre kerüljenek.

A projekt keretében az egyes feladatok végrehajtásának biztosításához szükséges működési kiadások, valamint egyedi eszközbeszerzések támogatása valósul meg.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 06. 30