Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

Horváth Adrienn

Horváth Adrienn

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a 20. § (4) bekezdése, valamint  az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja előírásai alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal (székhely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.), mint adatkezelő tájékoztatja az érintetteket (ügyfél, foglalkoztatott) a Kormányhivatal jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő személyes adatok kezeléséről.

 

Az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információk

Adatvédelmi tisztviselő, elérhetőségei: Kiskáné Herczeg Gabriella; adatvedelem{kukac}nograd.gov.hu

 

Az Adatkezelő megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal

Székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

Telefon: +(36) 32-620-702

honlap: http://nmkh.hu/nmkh27/

 

Általános tájékoztató személyes adatok kezeléséről a Kormányhivatal ügyfelei és munkavállalói részére

 

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR rendelkezéseinek megfelelő, a személyes adatok kezelését az egyes ügytípusok szeint kereshető adatbázis összeállítása folyamatban van. 

 

Állami foglalkoztatási szerv ügyfeleire vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

További tájékoztatók

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során

Talán Ön is részese volt annak a felmérésnek, melyet a 2017. év folyamán végzett a Nógrád Megyei Kormányhivatal a lekérdezésben résztvevő lakossági és vállalati ügyfelek, települési önkormányzati polgármesterek, vállalkozások és civil szervezetek körében. Az Európai Unió által támogatott KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt keretében, a megkérdezettek véleményére alapozva újulnak meg a kormányhivatal egyes szolgáltatásai, és eddig még nem létező szolgáltatások bevezetésére kerül sor az ügyfelek elvárásainak figyelembe vételével. A felmérés során a kormányhivatal munkatársainak véleményét is kikérték a projekt kérdezőbiztosai azt vizsgálva, hogy milyen lehetőségeket látnak „belülről” a tisztviselők, milyen lépésekkel, szolgáltatásokkal lehet hatékonyabbá tenni a hatósági ügyintézést.

A tájékoztató letölthető itt.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évif CCXXII. törvény 1. § 17. és 17/a. pontja alapján az államigazgatási szervek - ide értve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezettek.

A törvény 108. §-a alapján az államigazgatási szervek 2018. január 01. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A Salgótarjáni Járási Hivatal Foglalkoztatási Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály nyomtatványai és kitöltési útmutatói letölthetők az alábbi linkeken.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal biztonságos kapcsolattartási címei az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) alapján az alábbiak.

Hosszú név Rövid név KRID
Nógrád Megyei Kormányhivatal NMKH 206783975
Balassagyarmati Járási Hivatal JH12BALASS 318389139
Bátonyterenyei Járási Hivatal JH12BATONY 610319140
Pásztói Járási Hivatal JH12PASZTO 419349341
Rétsági Járási Hivatal JH12RETSAG 512389158
Salgótarjáni Járási Hivatal JH12SALGOT 415399759
Szécsényi Járási Hivatal JH12SZECSE 718379960

 

November 22-én tartották a Pásztói Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztályának helyet adó épület felújítás utáni ünnepélyes átatását.

A teljes cikk letölthető itt.

Korszerűsítették a Pásztói Járási Hivatal Földhivatali Osztály Fő utcán található épületét. Az ünnepélyes átadást 2017. november 22-én tartották.

A teljes cikk letölthető itt.

 

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési törvény) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 2018. január 01. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az e-ügyintézési törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A Miniszterelnökség a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2018. évi Területi Közigazgatási Ösztöndíjra a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A pályázati felhívás letölthető itt.