Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

Horváth Adrienn

Horváth Adrienn

A tájékoztató letölthető itt.

2016. december 16., péntek 08:01

Jól halad az energetikai fejlesztés

A tájékoztató letölthető itt.

 

 

2019. ÉV

2019. I. negyedév

2019. II. negyedév

2019. III. negyedév

 

2018. ÉV

2018. I. negyedév

2018. II. negyedév

2018. III. negyedév

2018. IV. negyedév

 

2017. ÉV

2017.IV. negyedév

2017. III. negyedév

2017. II. negyedév

2017. I. negyedév

 

2016. ÉV

 

2016. IV. negyedév

2016. III. negyedév

2016. II. negyedév

2016. I. negyedév

 

 

2015. ÉV

 

2015. IV. negyedév

2015. III. negyedév

2015. II. negyedév

2015. I. negyedév

 

SZERZŐDÉSEK

 

GINOP-5.3.10

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés 1. sz. módosítása

 

VP-20.4-17-2017-00009

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés 1. sz. módosítása

 

TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés 1. sz. módosítása

Támogatási szerződés 2. sz. módosítása

 

TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés 1. sz. módosítása

Támogatási szerződés 2. sz. módosítása

 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00009

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés 1. sz. módosítása

Támogatási szerződés 2. sz. módosítása

Támogatási szerződés 3. sz. módosítása

Támogatási szerződés 4. sz. módosítása

Támogatási szerződés 5. sz. módosítása

Támogatási szerződés 6. sz. módosítása

Támogatási szerződés 7. sz. módosítása

 

TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001

Támogatási szerződés 

Támogatási szerződés 1. sz. módosítása

Támogatási szerződés 2. sz. módosítása

 

TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés 1. sz. módosítása

Támogatási szerződés 2. sz. módosítása

 

GINOP-6.1.1-15-2015-00001

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés 1. sz. módosítása

Támogatási szerződés 2. sz. módosítása

Támogatási szerződés 3. sz. módosítása

Támogatási szerződés 4. sz. módosítása

Támogatási szerződés 5. sz. módosítása

Támogatási szerződés 6. sz. módosítása

Támogatási szerződés 7. sz. módosítása

Támogatási szerződés 8. sz. módosítása

Támogatási szerződés 9. sz. módosítása

 

GINOP-5.1.1-15

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés 1. sz. módosítása

Támogatási szerződés 2. sz. módosítása

Támogatási szerződés 3. sz. módosítása

Támogatási szerződés 4. sz. módosítása

 

GINOP-5.2.1-14

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés 1. sz. módosítása

Támogatási szerződés 2. sz. módosítása

Támogatási szerződés 3. sz. módosítása

 

TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0004

Konzorciumi együttműködési megállapodás

Támogatói Okirat

Támogatói Okirat 1. sz. módosítása

Támogatói Okirat 2. sz. módosítása

Támogatói Okirat 3. sz. módosítása

 

TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033

Konzorciumi együttműködési megállapodás

Konzorciumi együttműködési megállapodás 1. sz. módosítása

 

KEOP-5.6.0/12-2013-0036

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

 

KEOP-5.6.0/12-2013-0038

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

 

KEOP-7.14.0/15-2015-0014

Támogatói Okirat

 

KEOP-8.1.1-11/K-2015-0015

Támogatói Okirat

2016. március 21., hétfő 10:46

Eredményközlő hirdermények

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által nyilvánosságra hozott eredményközlő hirdetmények:

Hirdetmény I. Bizottság 2016. március 01. - 2016. március 15.

Hirdetmény II. Bizottság 2016. március 01. - 2016. március 15.

A „Földet a gazdáknak” program keretében értékesített  állami földek árveréseinek eredményeit az NFA -  262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében, valamint a 22. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - hirdetmény formájában, honlapján (www.nfa.hu) tette közzé.

Az állami földek árverése során az árverés nyerteseivel az NFA - a 262/2010. (XI.17.) Kormány rendelet által meghatározottan – az árverést követően 8 napon belül adás-vételi szerződést köt. Ezen szerződések a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (termőföld forgalmi törvény) alapján 60 napra kifüggesztésre kerülnek az illetékes polgármesteri hivatalokban, ahol a termőföld földforgalmi törvény 18.§- ban meghatározott elővásárlási sorrend szerint, lehetőség van az arra jogosultaknak az elővásárlási jogaiknak a gyakorlására.

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény rendelkezései értelmében a 2016. január 1-től fennálló opcionális időszakot követően 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Forrás: www.kormanyablak.hu

2014. március 31., hétfő 14:19

Közérdekű adatok

Feltöltés alatt!

 

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

Közzétételi egység Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (teljes név)

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Székhely 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. u. 9.
Postacím 3101 Salgótarján Pf.: 265.
Telefonszám 32/620-702
Faxszám 32/620-713
Központi elektronikus levélcím hivatal{kukac}nograd.gov.hu
Honlap www.nmkh.hu
Ügyfélfogadás rendje

A Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje

II. A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

A Hivatal szervezeti egységei

A Hivatal Főosztályainak feladatai
A Járási Hivatalok feladatai
(2018.03.01.)

 

III. Kormányhivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A Hivatal vezetőinek elérhetősége (2019.10.08.)

 

2. A felügyelet költségvetési szervek

Kormányhivatal felügyelete, irányítása vagy ellenőrzése alatt álló szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, elérhetőségei

A Nógrád Megyei Kormányhivatal a szervezeti keretén belül működtetett szervezeti egységeken túlmenően nem működtet közfeladatot ellátó szervet. (2017.01.01.) (2016.01.01.)

(1 évig archívumban)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

1 évig archívumban)

 

5. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

1 évig archívumban)

 

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Felügyeletet gyakorló szervek (2019.08.14.)

(1 évig archívumban)

 

7. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, az az alapító határozata, alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

 

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

2019. év

Alapító okirat (2019.08.14.)
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (2018.08.14.)
a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (2019.03.30.)
Ügyrend (2019.08.14.)
Közérdekű adatok igénylésének és nyilvánosságának rendje (2019.01.01.)
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 1. sz. módosítása

 

Szervezet feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/rolunk

(1 évig archívumban)

 

2. Hatósági ügyek

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (2017. 02. 04.)

Frissítés alatt!

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Népegészségügyi Főosztály
Foglalkoztatási Főosztály
Hatósági Főosztály
Társadalombiztosítási Főosztály
 
Salgótarjáni Járási Hivatal
Hatósági Főosztály
Agrárügyi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
 
Balassagyarmati Járási Hivatal
Bátonyterenyei Járási Hivatal
Pásztói Járási Hivatal
Rétsági Járási Hivatal
Szécsényi Járási Hivatal

 

3. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások

 

 

4. Nyilvántartások

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások leíró jegyzéke

Önkormányzatok elérhetőségei

Nemzetiségi önkormányzatok

(1 évig archívumban)

 

5. Nyilvános kiadványok

Nincs ada(2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

6-7. Testületi szervek eljárási szabályai

Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium Ügyrendje (2019.05.30.)

Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium Ügyrendje (2017.08.01.)

 

(1 évig archívumban)

 

8. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok leírása

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

9. Hirdetmények, közlemények

Hírek, Hirdetmények

(1 évig archívumban)

 

10. Közérdekű adatok igénylése

I. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok igénylésének és nyilvánosságának rendje (2019.01.01)

Adatvédelmi tisztviselő: Kiskáné Herczeg Gabriella

 

II. Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztika

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2019. I. félév (2019.08.14.)

2018. II. félév (2019.01.21.)

2018. I. félév (2018.07.20.)

(1 évig archívumban)

 

III. Közérdekű adatok hasznosítása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs adat (2017.01.01.) (2018.01.01)

(1 évig archívumban)

 

IV. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések és általános szerződési feltételek

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs adat (2017.01.01.) (2018.01.01)

(1 évig archívumban)

 

11. Közzétételi listák

Különös közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista: A Nógrád  Megyei Kormányhivatalban egyedi közzétételi lista nem került meghatározásra (2017.01.01.) (2018.01.01)

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

1.  A működés törvényessége, ellenőrzések

Külső ellenőrzések 2018. (2019.02.13.)

Külső ellenőrzések 2017. (2018.02.05.)

Külső ellenőrzések 2016. (2017.12.18.)

Külső ellenőrzések 2015. (2017. 12.18.)

(1 évig archívumban)

 

II. Állami Számvevőszék ellenőrzései

Állami Számvevőszék ellenőrzései  (2015. 01. 19.)

(1 évig archívumban)

 

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

 

Nincs adat (2017.01.01.) (2018.01.01)

(1 évig archívumban)

 

V. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Hatósági statisztika 2019. I. félév (2019. 09. 26.)

Hatósági statisztika 2018. II. félév

Hatósági statisztika 2018. I. félév

(1 évig archívumban)

 

2.  Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

20182017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; (2018. 07. 05.)

(10 évig archívumban)

 

II. Számviteli beszámolók

2018;  2017; 20162015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; (2018. 06. 15.)

(10 évig archívumban)

 

III. Költségvetés végrehajtása

2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; (2018. 06. 18.)

(10 évig archívumban)

 

IV. Gazdálkodási keretszabályzat

2017. II. félév

2017. I. félév

 

3.  Működés

I. Foglalkoztatottak

2019. III. negyedév (2019.12.05)

2019. II. negyedév (2019.08.14)

2019. I. negyedév (2019.05.02)

2018. IV. negyedév (2018.01.29)

2018. III. negyedév (2018.10.08.)

2018. II. negyedév (2018.07.25.)

2018. I. negyedév (2018. 04. 03)

2017. I-IV. negyedév   (2017. 12. 18.)

(1 évig archívumban)

 

II. Támogatások

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

III. Szerződések

Feltöltés alatt.

2019. (2019.07.23.)

2018. (2019.01.18.)

2017. (2017.07.26.)

2016. (2017. 01. 11.)

2015. (2017.07.12.)

(5 évig archívumban)

 

IV. Koncessziók

Nincs adat (2017.01.01.) (2016.01.01)

(1 évig archívumban)

 

V. Egyéb kifizetések

Nincs adat (2018.01.19.) (2017.01.01.)

(1 évig archívumban)

 

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Európai Unió által támogatott fejlesztések (2019.06.30.)

(1 évig archívumban)

 

VII. Közbeszerzés

Közbeszerzés (2019. 04. 25.)

(1 évig archívumban)

2013. december 02., hétfő 12:14

MÁK emlékeztetők

2019. május 23.

Emlékezető

Meghívó

Jelenléti ív

1. sz. melléklet  Kábítószer-probléma és szerhasználat feltérképezése a 11. osztályos diákok és osztályfőnökeik körében Nógrád megye középiskoláiban
2. sz. melléklet Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása
3. sz. melléklet A közérdekű munka büntetés végrehajtásának nehézségei Nógrád megyében

2018. december 27.

Emlékeztető

Meghívó

Jelenléti ív

1. sz. melléklet  Áru- és termékbemutatók ellenőrzésének népegészségügyi tapasztalatai, népegészségügyi hatáskör
2. sz. melléklet Hivatásos tűzoltóságok műszaki, technikai fejlesztése
3. sz. melléklet Fókuszban a családok lakáscélú állami támogatása
4. sz. melléklet A Balassagyarmati Fegyház és Börtön társadalmi beilleszkedést segítő munkájának bemutatása
5. sz. melléklet A Magyar Kormánytisztviselői és Állami tisztviselői Kar bemutatása

2018. szeptember 13.

Emlékeztető

Meghívó

Jelenléti

1. sz. melléklet Személyes adatok védelme, GDPR
2. sz. melléklet - 1.
2. sz. melléklet - 2.
Változások a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szabályozásában
3. sz. melléklet Általános közigazgatási végrehajtás - a NAV új feladatköre
4. sz. melléklet Az Ifjúság Garancia Program Nógrád megyében

2017. november 30.

Emlékeztető

Meghívó

Jelenléti

1. sz. melléklet Tájékoztató a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásáról és az ahhoz kapcsolódó hatósági eljárás rendjéről
2. sz. melléklet Nógrád megyei 2017. I. félévének bűnügyi helyzete
3. sz. melléklet A DMRV Zrt. általános bemutatása, és szolgáltatási területe
4. sz. melléklet A népegészségügyi célú szűrési programok ismertetése

 

2017. május 23.

Emlékeztető

Meghívó

Jelenléti ív

1. sz. melléklet Tájékoztató a Nógrád Megyei Törvényszék tevékenységéről
2. sz. melléklet Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt
3. sz. melléklet Tájékoztató a vegetációs tüzekkel kapcsolatos Nógrád megyei tapasztalatokról
4. sz. melléklet A Nógrád megyei területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság tevékenységének ismertetése
5. sz. melléklet Közétkeztetési körkép 2016.

2016. december 13.

Meghívó

Jelenléti ív

1. sz. melléklet Nógrád Megye mentő tűzvédelmének helyzete a diszlokáció befejezését követően
2. sz. melléklet A biztosítási jogviszonyra vonatkozó nyilvántartási adatok egyeztetésének gyakorlati tapasztalatai
3. sz. melléklet Nógrád megyei természetes források hatósági vizsgálata
4. sz. melléklet A belső kontrollrendszer kialakításának és működésének általános tapasztalatai

2016. június 21.

Meghívó

Jelenléti ív

1. sz. melléklet A közfoglalkoztatási program tapasztalatai a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon
2. sz. melléklet Az MVH által végrehajtott támogatási intézkedések és kifizetések az új agrár- és vidékfejlesztési rendszerben
3. sz. melléklet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új szervezeti struktúrája és az új szervezettel szemben megfogalmazott elvárások
4. sz. melléklet Az egészségfejlesztés hatósági vonatkozásai

2015. november 18.

Emlékeztető

Meghívó

Jelenéti ív

1. sz. melléklet A Természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. tv. és az ezzel kapcsolatos eddigi gyakorlati tapasztalatok
2. sz. melléklet A Nógrád megyei hivatásos és önkéntes mentőszervezetek 2015. évi beavatkozásainak értékelése és fejlesztési lehetőségei
3. sz. melléklet Nógrád megye 2015. évi bűnügyi helyzete
4. sz. melléklet A részarány tulajdon megszüntetésének tapasztalatai

 

2015. június 18.

Emlékeztető

Meghívó

Jelenléti ív

1. sz. melléklet A Kormányhivatali rendszer változásának tapasztalatairól
2. sz. melléklet Az önkormányzati rendszer átalakításának eredményei, irányai
3. sz. melléklet Tájékoztatás a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály újonnan beintegrált Családtámogatási Osztályának feladatáról, különös tekintettel az alkalmazott elektronikus feladatkiosztásra és a papírmentes ügyvitel megvalósítására
4. sz. melléklet Nógrád megye egészségi és egészségügyi helyzetéről

 

2014. szeptember 25.

Emlékeztető

Meghívó

1. sz. melléklet

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 2014. évben
2. sz.  melléklet Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a 2013. évi tevékenységéről
3. sz. melléklet Ügyintézés az új típusú, második generációs kormányablakban
4. sz. melléklet Védőoltással a rákmegelőzésért - változott a magyar védőoltási rendszer
5. sz. melléklet Adómentes lakáshitel törlesztéstámogatás a gyakorlatban

2013. november 07.

Emlékeztető

1. sz. melléklet Tájékoztatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és kirendeltségének tevékenységéről
2. sz.  melléklet Tájékoztató a Balassagyarmati Fegyház és Börtön működéséről
3. sz. melléklet Növényi károsítók elleni védekezés hatósági vonatkozásai, különös tekintettel a parlagfűmentesíés 2013. évi Nógrád megyei tapasztalataira
4. sz. melléklet Tájékoztató a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak adategyeztetési eljárásáról
5. sz. melléklet A téli időszak várható katasztrófavédelmi feladatairól és a téli felkészülés helyzetéről
6. sz. melléklet Tájékoztató a megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programokról, projektekről
7. sz. melléklet Védelmi igazgatásban bekövetkezett változások

2013. február 12.

Emlékeztető

1. sz. melléklet Beszámoló a járási rendszer kialakításának tapasztalatairól
2. sz. melléklet A járási rendszer tapasztalatai és gyakorlati problémái
3. sz. melléklet A katasztrófavédelem szervezetété érintő változások tapasztalatai, a 2012. évi tevékenység értékelése
4. sz. melléklet Tájékoztatás az építésügyi igazgatás átszervezéséről
5. sz. melléklet Beszámoló a járványügyi helyzetről

2012. november 22.

Emlékeztető

1. sz. melléklet Tájékoztató a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról, és annak tapasztalatairól Nógrád megye vonatkozásában
2. sz. melléklet Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb - 2013. január 1-jei - hatáskör változásra
3. sz. melléklet Tájékoztató a megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programokról, projektekről
4. sz. melléklet Tájékoztató a Magyar Államkincstár állampapír forgalmazási tevékenységéről