Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

Puszta Gergely Andrásné

Puszta Gergely Andrásné

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. december 16-án (hétfőn) áramszünet miatt az ügyfélfogadás egész nap szünetel a Rétsági Járási HIvatal minden osztályán . A hirdetmény itt olvasható.

 

 

Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Ügyfeleink!

A NMKH Rétsági Járási Hivatal Kormányablak osztályának hirdetménye a 2019. december 16-i ügyfélfogadási rend változásáról itt olvasható.

Megértésüket ezúton is köszönjük!

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala Földhivatali Osztályának hirdetménye az alábbiakban olvasható:

Nézsa 037/5 hrsz.

Nézsa 047/4 hrsz.

Berkenye 062/25 hrsz.

Rétság 0108/15 hrsz. 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala (Rétság, Rákóczi út 20.) Kormányablak Osztályának ügyfélfogadási ideje az Önkormányzati választások hétvégéjén az alábbiak szerint módosul.

 

A Kormányablak ügyfélfogadási ideje:

 

  • 2019. október 12-én (szombat) 8.00 - 19.00 óráig

  • 2019. október 13-án (vasárnap) 07.00 – 19.00 óráig tart.

 

További információk itt olvashatóak.

 

Megértésüket köszönjük!

A Rétsági Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának tájékoztatója az új ügysegédi rendszerrel kapcsolatban.

2018. július 27., péntek 08:53

Hatósági ügyek, ügyleírások

Feltöltés alatt!

Kormányablak  ügyek

Egyéni Vállalkozók ellenőrzési terve 2015 2014.12.11
Egyéni Vállalkozók ellenőrzési terve 2016 2016.02.10
Egyéni Vállalkozók ellenőrzési terve 2017 2016.12.09
Egyéni Vállalkozók ellenőrzési terve 2018 2017.12.20
   

Hatósági ellenőrzési tervek

Hatósági Ellenőrzési terv 2015. 2014.12.11
Hatósági Ellenőrzési terv 2016. 2016.02.09
Hatósági Ellenőrzési terv 2017. 2016.12.09
   

 

Szociális ügyek-nyomtatványok

Vagyonnyilatkozat 2018.12.14
Ápolási díj megállapításához igazolás_intézmény tölti ki! 2018.07.25
Nyilatkozat jövedelmi helyzetről 2018.07.25
Nyilatkozat aktív korúak ellátásához 2018.07.25
Nyilatkozat 2018.07.25
Közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem 2018.12.14
Kérelem ápolási díj megállapítására 2018.07.25
Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 2018.07.25
Igazolás szakvélemény pótdíjhoz 2018.07.25
Időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem 2018.07.25
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság -  kérelem 2018.12.14

 

Időskorúak járadéka iránti kérelem 2018.12.14
Igazolás intézmény látogatásról_GYOD_ÁPD 2018.12.14
Aktív korúak ellátása iránti kérelem 2018.12.14
Ápolási díj iránti kérelem 2018.12.14
Ápolási díj szakvélemény 2018.12.14
Gyermekek otthongondozási díja iránti kérelem 2018.12.14
Gyermekek otthongondozási díja szakvélemény 2018.12.14
Háziorvosi igazolás_GYOD_ÁPD 2018.12.14
Háziorvosi igazolás_Közgyógyellátás 2018.12.14
Közgyógyellátási igazolvány tartalma 2018.12.14
Szülő akadályozottsága_szakvélemény_GYOD 2018.12.14
 

 


 

Nyilatkozat a szociális és gyermekvédelmi ellátások elszámolásához 2019. évre 2019.01.15

 

 

Jogi segítségnyújtás

Jogi segítségnyújtáshoz kérelem nyomtatvány 2018.07.30

 

Egyéb hatósági ügyek

Kérelem hadigondozotti eljáráshoz 2018.07.27
Hadigondozás tájékoztatás 2018.07.27
Hadigondozás egyösszegű támogatás 2018.07.27

 

 

Gyám ügyek

Családbafogadás 2014.09.15
Cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal

2014.09.15
Cselekvőképességet érintő gondnokság 2014.09.15
Gondnoki számadás 2014.09.15
Gyámi fenntartásos betétben pénzelhelyezés illetve pénzfelvétel 2014.09.15
Gyámi számadás 2014.09.15
Gyámnevezés és gyámságból való kizárás 2014.09.15
Gyámság 2014.09.15
Gyermek végleges külföldre távozása 2014.09.15
Gyermektartásdíj megelőlegezés 2014.09.15
Ideiglenes hatályú elhelyezés 2014.09.15
Kapcsolattartás szabályozása 2014.09.15
Kapcsolattartás végrehajtása 2014.09.15
Kapcsolattartási jog korlátozása, szünetelése és megvonása 2014.09.15
Kiskorú házasságkötésének engedélyezése 2014.09.15
Kiskorú ingatlanának megterhelése, elidegenítése 2014.09.15
Nevelésbe vétel 2014.09.15
Otthonteremtési támogatás 2014.09.15
Örökbefogadás 2014.09.15
Szülői felügyeleti jog feléledése 2014.09.15
Szülői felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján 2014.09.15
Szülői ház elhagyása 2014.09.15
Szülői jognyilatkozat jóváhagyása 2014.09.15
Utógondozói ellátás 2014.09.15

Foglalkoztatási  ügyek

Álláskeresési járadék 2014.09.23
Álláskeresők nyilvántartása 2014.09.23
Csoportos személyszállítás támogatása 2014.09.23
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 2014.09.23
Foglalkoztatást elősegítő képzés 2014.09.23
Helyközi utazás támogatása 2014.09.23
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.09.23
Humánszolgáltatások 2014.09.23
Költségtérítés 2014.09.23
Közérdekű munka 2014.09.23
Lakhatási támogatás 2014.09.23
Munkaerőigények bejelentése 2014.09.23
Munkahelymegőrzés támogatása 2014.09.23
Munkaközvetítés 2014.09.23
Munkaviszonyban állók képzési támogatása 2014.09.23
Nyugdíj előtti segély 2014.09.23
Start mintaprogram keretében történő közfoglalkoztatás 2014.09.23
Vállalkozóvá válás támogatása bérjellegű 2014.09.23
     

Földhivatali  ügyek

Földhivatal ellenőrzési terve 2018. 2017.12.23
Vonatkozó hatályos jogszabályok 2018.02.12
Nyomtatványok 2018.02.12
Adatszolgáltatás 2018.02.12
   

 

2018.12.14

 

2014. június 06., péntek 07:55

Közérdekű adatok

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (teljes név)

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Rétsági Járási Hivatal
Székhely Rétság
Postacím (postafiók szerinti cím, ha van) 2651 Rétság, Rákóczi út 20-22.
Telefonszám 36 35 550-016
Faxszám 36 35 550-019/120
Központi elektronikus levélcím jaras.retsag{kukac}nmkh.hu
Honlap www.nmkh.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége 36 35 550-018/124
Ügyélszolgálat vagy közönségkapcsolati vezető neve  
Az ügyfélfogadás rendje Hétfő 8-12 és 13-17
Szerda 8-12 és 13-15
Csütörtök 8-12 és 13-15
Péntek 8-12

 

Közzétételi egység A szervezeti struktúra ábrája (szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)  

 

Közzétételi egység A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége  

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv  

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek  

1.4. Közalapítványok

Közzétételi egység  A szerv által alapított közalapítványok  

1.5. Lapok

Közzétételi egység Lapok  

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Közzétételi egység Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Közzétételi egység A közfeladatot ellátó szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
  Alapvető jogszabályok  
  Közjogi szervezetszabályzó eszközök  
  SzMSz  
  Ügyrend  
  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  
  A szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató  

2.2. Hatósági ügyek

Közzétételi egység A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok  
  Hatósági ügyek, ügyleírások  

2.3. Közszolgáltatások

Közzétételi egység Közszolgáltatások  

2.4. Nyilvántartások

Közzétételi egység A szerv nyilvántartásai  

2.5. Nyilvános kiadványok

Közzétételi egység A szerv nyilvános kiadványai  

2.6. Pályázatok

Közzétételi egység    

2.7. Hirdetmények, közlemények

Közzétételi egység A szerv hirdetményei, közleményei  

2.8. Közérdekű adatok

Közzétételi egység Közérdekű adatok igénylése  
  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  

2.9. Közzétételi listák

Közzétételi egység Különös közzétételi lista  
  Egyedi közzétételi lista  

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

A gazdálkodási adatokat a Törzshivatal közzétételi listája tartalmazza, mely elérhető itt.

2013. március 26., kedd 00:00

Rétsági Járási Hivatal

Nógrád Megyei Kormányhivatal

RÉTSÁGI JÁRÁSI HIVATAL

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal
Cím 2651 Rétság, Rákóczi út 20-22.
Levelezési cím 2651 Rétság, Pf.: 4
Telefon 06-35-550-016
Fax 06-35-550-017
E-mail jh.retsag{kukac}nograd.gov.hu
TELEFONKÖNYV

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Kirendeltsége

Cím

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Telefon

+ 36 (35) 795-236

Ügyfélfogadás:hétfő-csütörtök

8:30-12:00; 13:00-15:30

péntek

8:30-12:00

 

 

A Rétsági Járáshoz tartozó települések:

 

Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg,

Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd,

Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács

 

 

Ügyintézés:

 Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala

Kormányablak Osztály

Osztályvezető: Lami Nóra

 

Cím

2651 Rétság, Rákóczi út 20-22.

Levelezési cím

2651 Rétság, Pf 4.

Telefonszám

06-35/550-016

Fax

06-35/550-017

E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TELEFONKÖNYV

 

Kormányablak ügyfélfogadására vonatkozó információ:

https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/nograd/retsagi/retsag-rakoczi-ut/269

 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Osztályvezető: Saligáné Kiss Szilvia

 

Cím

2651 Rétság, Rákóczi út 20-22.

Levelezési cím

2651 Rétság, Pf 4.

Telefonszám

06-35/550-016

Fax

06-35/550-017

E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TELEFONKÖNYV


 

Hatósági, gyámügyi és igazságügyi Osztály ügyfélfogadási rendje:

Hétfő  08:00-12:00  13:00-15:00
Kedd az ügyfélfogadás szünetel!
Szerda 08:00-12:00   13:00-15:00
Csütörtök 08:00-12:00
Péntek 08:00-12:00

 

A települési ügysegéd ügyfélfogadási ideje

2019. május 1.-től

 

 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala

Földhivatali Osztály

Osztályvezető: Aradi Tamás

 

Cím

2651 Rétság, Rákóczi út 20-22.

Levelezési cím

2651 Rétság, Pf 4.

Telefonszám

06-35/550-016

Fax

06-35/550-017

E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TELEFONKÖNYV

 

Földhivatali Osztály ügyfélfogadási rendje:

Hétfő  08:00-12:00  13:00-15:00
Kedd az ügyfélfogadás szünetel!
Szerda 08:00-12:00   13:00-15:00
Csütörtök az ügyfélfogadás szünetel!
Péntek 08:00-12:00

 

 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala

Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Máté Judit

 

Cím

2651 Rétság, Radnóti út 2.

Levelezési cím

2651 Rétság, Pf 11.

Telefonszám

06-35/550-118

E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TELEFONKÖNYV

 

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje:

Hétfő  08:00-12:00  13:00-15:00
Kedd 08:00-12:00
Szerda 08:00-12:00   13:00-15:00
Csütörtök 08:00-12:00
Péntek 08:00-11:00