Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

2018. február 08., csütörtök 15:15

Finanszírozási előleg a gyógyszertáraknak

Írta: 

Finanszírozási előleg a gyógyszertáraknak

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Kormányrendelet a lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében lehetőséget nyújt arra, hogy az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal évente egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleg folyósítását engedélyezze annak a közforgalmú gyógyszertárnak, amely a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt, valamint megfelel a jogszabályban előírt egyidejűleg fennálló feltételeknek.

A közforgalmú gyógyszertár részére a működtetésre jogosult társas vállalkozás vagy egyéni vállalkozó kérelmezheti az előleg folyósítását a Nógrád Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztályán legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig. A patika részére megállapítható finanszírozási előleg összege maximum 4.000.000,- Ft, fiókgyógyszertárat működtető közforgalmú gyógyszertár esetében pedig legfeljebb 5.000.000,- Ft. A kérelmezőnek a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre kell fordítania.

A finanszírozási előleget az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének gyógyszertámogatási előirányzatából nyújtják. Ez visszatérítendő juttatás, ezért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az előleg összegét tárgyév december 15-éig a patika részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja.

A Kormányrendeletben előírtak szerint az előlegben részesített gyógyszertárakról a kormányhivatal havonta összesítést készít, melyet a honlapján közzétesz.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal által 2018. január hónapban engedélyezett, előlegben részesült gyógyszertár adatai a következők:

PATIKAKÓD

PATIKA NEVE

TELEPÜLÉS

ENGEDÉLYSZÁM

5028

Reménység Gyógyszertár

Szirák

NO/EBO/PE/00025-3/2018.