Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

Hírek (7)

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya a 247/2/2019. számú ügyében az alábbi közleményt teszi közzé.
 
A hirdetmény letölthető itt: 247-2p2019_közhírré tétel.pdf

A 2018. június 21. napján megjelent Hivatalos Értesítő 2018. évi 30. számában kihirdetésre került a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról szóló 1/2018. (VI. 21.) AM utasítás, mely a gyakorlatban a földhivatali osztályok által az iratok kezelése során alkalmazandó, miniszteri utasítás formájában kiadott szabályzat. A 2018. június 29. napjától hatályos utasítás a földhivatali tárgyú küldemények kézbesítésével kapcsolatosan is tartalmaz speciális előírásokat.

A földügyi igazgatási eljárásokban a beadvány postai úton történő benyújtása esetén, a küldeményen fel kell tüntetni az ingatlanügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak vagy az ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási hivatalnak a földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységét és pontos címét. A szervezeti egység feltüntetésének hiányában a beadvány kezelésére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38/B. §-a irányadó. [Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016 (XII. 2.) Kormány rendelet  (a továbbiakban Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés].

XI. Tavaszi Mérnöknap Salgótarjánban

Írta: 2019. május 08., szerda 09:36

XI. Tavaszi Mérnöknap Salgótarjánban

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya (NMKH ÉBFFO FO), a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara (NMMK) Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportja és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Nógrád megyei csoportja által közösen szervezett Földmérő Szakmai Nap 2019. április 9-én került megrendezésre „XI. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád – 2019” néven Salgótarjánban, a Megyeháza Madách Imre termében.  A szakmai nap védnöke Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, a Nógrád Megyei Kormányhivatal (NMKH) vezetője volt, aki személyesen köszöntötte a megjelenteket.

A Földmérő Napot Juhászné Tóth Éva, a NMKH ÉBFFO FO főosztályvezető-helyettese nyitotta meg. A rendezvény délelőtti programjának levezető elnöke Bózvári József, a NMMK elnöke volt.

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott és Bózvári József, a NMMK elnöke

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus által okozott fertőző állatbetegség, amely az embert nem betegíti meg, de a házisertésekben és a vaddisznókban tömeges elhullással és nagy gazdasági kárral járó járványt okoz. A megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elhullanak. A betegség nem gyógyítható, ellene hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre. A betegség terjedését megakadályozni csupán igazgatási intézkedésekkel, a fertőzött sertésállományok gyors felszámolásával és az állattartó által következetesen végrehajtott megelőző intézkedésekkel lehet. A betegség megállapításra került hazánkban is, egy Heves megyéből származó elhullott vaddisznóban került kimutatásra kórokozó. Az afrikai sertéspestis a Magyarországi előfordulást megelőzően megjelent már a balti államokban, Lengyelországban, Ukrajnában, a Moldovai Köztársaságban, Romániában és Csehországban is.

A hazai sertés állományok védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges a betegség korai felismerése. Ennek érdekében kiemelt jelentősége van annak, hogy az állattartók állataik megbetegedéséről, esetleg elhullásáról haladéktalanul tájékoztassák a szolgáltató állatorvosukat.  A sertéstartó a betegségben elhullott vagy a betegség felszámolása érdekében hatósági rendelkezésre leölt sertései után állami kártalanításban részesül, aminek feltétele a beteg vagy elhullott sertések mielőbbi bejelentése az állatorvosnak. Az állatorvos a helyszínen, a beteg állatok klinikai vizsgálata és elhullás esetén a hullák boncolása után dönt az ASP kizárására irányuló laboratóriumi mintaküldés és a helyi hatósági állatorvos értesítésének szükségességéről. Amennyiben a sertéstartó az állat(ok) betegségét, vagy elhullását – bár arról tudomása volt - nem jelentette az állatorvosnak, akkor az ASP későbbi hatósági megállapítását követően felszámolt állománya után állami kártalanításra nem jogosult, vele szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság szabható ki.

Sajtóhírekből ismert, hogy a román állategészségügyi hatóságok újabb ASP megbetegedéseket diagnosztizáltak Szatmárnémeti térségében a határtól mindössze 4 km-re háztáji sertés állományban. Az esemény közelsége miatt az uniós szabályozásból eredően hazánkban is állategészségügyi járványügyi korlátozó intézkedéseket kellett bevezetni a kitörés 10 km-es sugarú körébe eső területeken. A betegség kórokozója vírus mely iránt a házi sertés mellett a vaddisznó is fogékony, ellene specifikus védekező eszközök (pl. védőoltás) nem állnak rendelkezésre.

Figyelemmel arra, hogy a keleti határmenti területeken (elsősorban Ukrajnában) a betegség szempontjából nem megnyugtató a helyzet, az országos főállatorvos 2018. 03. 08-án megjelent 1/2018. számú határozatában az érintettek részére egységes szerkezetben, új intézkedésekkel is kiegészítve foglalja össze az ASP elleni védekezési feladatokat.