Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Szervezeti átalakítás miatt, weboldalunk még a 2020. március 1. előtti szervezeti struktúrában szolgáltat. Az új megjelenésig kérjük türelmüket.

 

 

 

2020. március 19., csütörtök 16:33

Földművelésügyi Osztály

Írta: 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Földművelésügyi Osztály

 
 
fmig
 
 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Földművelésügyi Osztály

Cím 3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.
Levelezési cím 3100 Salgótarján, Baglyasi út 2. Pf: 196
Telefon 06-32-521-506; 06-32-521-501
Fax 06-32-521-524
E-mail foldmuvelesugy[kukac]nograd.gov.hu; vadhal[kukac]nograd.gov.hu

 

Az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály vezetője:

 

Név Beosztás Telefonszám E-mail
Tácsik Boldizsár osztályvezető 06-32-521-502 tacsik.boldizsar[kukac]nograd.gov.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő 9,00-12,00
Kedd 9,00-12,00 és 13,00-15,00
Szerda nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 9,00-12,00
Péntek 9,00-12,00

  ervezeti tagozódása:               ldművelésügyi Osztály                fmig-nograd[kukac]nebih.gov.huVadászati-Halászati Osztály            vadhal-nograd[kukac]nebih.g                   

 Földművelésügyi feladatok

A kormányhivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben,a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő egyes földművelésügyi, halgazdálkodási és vadgazdálkodási feladatokat.

    

 Az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztálya feladatai az alábbiak:

Földművelésügyi feladatok:

1. kodifikációs tevékenysége keretében véleményezi a földművelésügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket

2. koordinációs feladatai keretében ellátja a falugazdász hálózat szakmai koordinációját, a munkáltatói jogokat gyakorló járási állat-egészségügyi hivatalt vezető járási főállatorvos egyidejű tájékoztatása mellett, ennek keretében igény szerinti gyakorisággal szakmai koordinációs értekezletet tart. Az értekezletek keretében

 • tájékoztatást ad a feladatvégzésre vonatkozó aktuális ágazati jogszabályi környezetről,

2. egyedi közhatalmi /hatósági/ feladatai tekintetében:

 • ellátja a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatos, a vonatkozó jogszabály által meghatározott feladatokat (341/2007 Korm. rendelet),
 • ellátja a részarány-földkiadással kapcsolatos feladatokat, a körzeti földhivatalok adatszolgáltatása alapján az ún. maradvány termőföldek állami tulajdonba adását (1992. évi II. törvény 25/A §.),
 • ellátja a 1993-2004. közötti időszakban tisztán nemzeti forrásból finanszírozott beruházások éves ellenőrzési feladatait,
 • intézi az agrár-forgóeszköz finanszírozással összefüggő, különböző szintű jogforrások által meghatározott jogosultság igazolásokat (ún záradékolási feladatok),
 • kezeli a szőlő és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatások kérelmeit, az adó visszatérítés igazolását (46/2008. FVM rendelet),
 • intézi a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal kapcsolatos feladatokat (41/2008. FVM rendelet),
 • ellátja a kárenyhítő juttatás igénybevételével, illetve vis major eseményekkel kapcsolatos bejelentések, kérelmek kezelését, a helyszíni szemlék lebonyolítását és a hatósági bizonyítványok kiadását, (2011. évi CLXVIII. tv; 21/2012. VM. rendelet),
 • ellátja az őstermelői igazolványok nyilvántartásával, az adatbázissal összefüggő hatósági igazolások kiállításával kapcsolatos, továbbá az őstermelői igazolványok használatának jogszerűségére irányuló ellenőrzési feladatokat (1995. évi CXVII tv; 228/1996. Korm.r.),
 • ellátja a családi gazdaságok nyilvántartásba vételét és az adatbázissal összefüggő hatósági igazolások kiállításával, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat (326/2001. Korm. rendelet).
 • ellátja a kábítószer előállításra alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat (162/2003 Korm. rendelet)
 • kiadja a 114/2008. (IX.5.)  FVM r. szerint a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez nyújtott hitel és lízing igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványokat
 • 9/2015. FM rendelet alapján hatósági bizonyítványt kiállítása termeléshez kötött gyümölcsös támogatási kérelmek esetén

3. Egyéb feladatai tekintetében:

 • ellátja az állami tulajdonú vízi létesítmények kezelői jogállásából fakadó feladatokat,
 • részt vesz a területileg illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában,
 • részt vesz a területi vízgazdálkodási koncepciók elkészítésében,
 • ellátja az egyéb jogszabályokban, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei által előírt feladatokat.

Vadászati és halgazdálkodási feladatok:

1. Kodifikációs tevékenysége keretében véleményezi a vadászati, halászati tevékenységet érintő jogszabály tervezeteket.

2. Elsőfokú vadászati hatósági és igazgatási feladatai tekintetében ellátja az 1996. évi LV. törvényben, illetve ennek végrehajtására kiadott 79/2004.(V.4.) FVM rendeletben meghatározottakat.

3. Elsőfokú halgazdálkodási hatósági és igazgatási tevékenysége keretében ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény illetve ennek végrehajtási rendelete a hatáskörébe utal.

4. Egyéb feladatai tekintetében

 • statisztikai adatszolgáltatást nyújt az Országos Vadgazdálkodási Adattár, valamint az Országos Halászati Adattár részére
 • pályázatot ír ki a Magyar Állam halászati jogának hasznosítására.
 • ellátja a mezőőri szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatokat
 • az 1380/2013. (VI.27.) Korm. határozat alapján részt vesz a Területi Vadgazdálkodási Tanács munkájában
 • a 126/2013. (XII.17.) VM rendelet alapján részt vesz a vadászvizsgáztatásban
 • a 2009. évi XXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott 153/2009. (XI.13) FVM rendelet alapján véleményezi az erdészeti vadkárelhárító kerítés építését