Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

Mecseki István

Mecseki István

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya a 247/2/2019. számú ügyében az alábbi közleményt teszi közzé.
 
A hirdetmény letölthető itt: 247-2p2019_közhírré tétel.pdf

A 2018. június 21. napján megjelent Hivatalos Értesítő 2018. évi 30. számában kihirdetésre került a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról szóló 1/2018. (VI. 21.) AM utasítás, mely a gyakorlatban a földhivatali osztályok által az iratok kezelése során alkalmazandó, miniszteri utasítás formájában kiadott szabályzat. A 2018. június 29. napjától hatályos utasítás a földhivatali tárgyú küldemények kézbesítésével kapcsolatosan is tartalmaz speciális előírásokat.

A földügyi igazgatási eljárásokban a beadvány postai úton történő benyújtása esetén, a küldeményen fel kell tüntetni az ingatlanügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak vagy az ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási hivatalnak a földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységét és pontos címét. A szervezeti egység feltüntetésének hiányában a beadvány kezelésére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38/B. §-a irányadó. [Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016 (XII. 2.) Kormány rendelet  (a továbbiakban Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés].

2019. május 08., szerda 09:36

XI. Tavaszi Mérnöknap Salgótarjánban

XI. Tavaszi Mérnöknap Salgótarjánban

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya (NMKH ÉBFFO FO), a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara (NMMK) Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportja és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Nógrád megyei csoportja által közösen szervezett Földmérő Szakmai Nap 2019. április 9-én került megrendezésre „XI. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád – 2019” néven Salgótarjánban, a Megyeháza Madách Imre termében.  A szakmai nap védnöke Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, a Nógrád Megyei Kormányhivatal (NMKH) vezetője volt, aki személyesen köszöntötte a megjelenteket.

A Földmérő Napot Juhászné Tóth Éva, a NMKH ÉBFFO FO főosztályvezető-helyettese nyitotta meg. A rendezvény délelőtti programjának levezető elnöke Bózvári József, a NMMK elnöke volt.

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott és Bózvári József, a NMMK elnöke

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus által okozott fertőző állatbetegség, amely az embert nem betegíti meg, de a házisertésekben és a vaddisznókban tömeges elhullással és nagy gazdasági kárral járó járványt okoz. A megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elhullanak. A betegség nem gyógyítható, ellene hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre. A betegség terjedését megakadályozni csupán igazgatási intézkedésekkel, a fertőzött sertésállományok gyors felszámolásával és az állattartó által következetesen végrehajtott megelőző intézkedésekkel lehet. A betegség megállapításra került hazánkban is, egy Heves megyéből származó elhullott vaddisznóban került kimutatásra kórokozó. Az afrikai sertéspestis a Magyarországi előfordulást megelőzően megjelent már a balti államokban, Lengyelországban, Ukrajnában, a Moldovai Köztársaságban, Romániában és Csehországban is.

A hazai sertés állományok védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges a betegség korai felismerése. Ennek érdekében kiemelt jelentősége van annak, hogy az állattartók állataik megbetegedéséről, esetleg elhullásáról haladéktalanul tájékoztassák a szolgáltató állatorvosukat.  A sertéstartó a betegségben elhullott vagy a betegség felszámolása érdekében hatósági rendelkezésre leölt sertései után állami kártalanításban részesül, aminek feltétele a beteg vagy elhullott sertések mielőbbi bejelentése az állatorvosnak. Az állatorvos a helyszínen, a beteg állatok klinikai vizsgálata és elhullás esetén a hullák boncolása után dönt az ASP kizárására irányuló laboratóriumi mintaküldés és a helyi hatósági állatorvos értesítésének szükségességéről. Amennyiben a sertéstartó az állat(ok) betegségét, vagy elhullását – bár arról tudomása volt - nem jelentette az állatorvosnak, akkor az ASP későbbi hatósági megállapítását követően felszámolt állománya után állami kártalanításra nem jogosult, vele szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság szabható ki.

Sajtóhírekből ismert, hogy a román állategészségügyi hatóságok újabb ASP megbetegedéseket diagnosztizáltak Szatmárnémeti térségében a határtól mindössze 4 km-re háztáji sertés állományban. Az esemény közelsége miatt az uniós szabályozásból eredően hazánkban is állategészségügyi járványügyi korlátozó intézkedéseket kellett bevezetni a kitörés 10 km-es sugarú körébe eső területeken. A betegség kórokozója vírus mely iránt a házi sertés mellett a vaddisznó is fogékony, ellene specifikus védekező eszközök (pl. védőoltás) nem állnak rendelkezésre.

Figyelemmel arra, hogy a keleti határmenti területeken (elsősorban Ukrajnában) a betegség szempontjából nem megnyugtató a helyzet, az országos főállatorvos 2018. 03. 08-án megjelent 1/2018. számú határozatában az érintettek részére egységes szerkezetben, új intézkedésekkel is kiegészítve foglalja össze az ASP elleni védekezési feladatokat.

2017. február 10., péntek 20:25

Védekezés a madárinfluenza ellen

2016. november vége a betegség első megállapítása óta hazánkban már 11 megyében és Budapesten összesen 83 vadmadárban mutatták ki a madárinfluenza vírusát. A korábbi intézkedések kiegészítéseképpen megjelent és január 27-től hatályos az 1/2017. számú országos főállatorvosi határozat, amely előírja, hogy az ország területén valamennyi baromfit csak zártan lehet tartani a vadmadarakkal történő érintkezés elkerülése miatt. Amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

Már az eddig is kiugróan magas, közvetlen kárt okozó megbetegedés megelőzése érdekében kulcsfontosságú, hogy az állattartók szigorúan betartsák az általános járványvédelmi szabályokat és jelezzék az állatorvosuknak vagy az állategészségügyi hatóságnak, ha állataikon bármilyen betegségre utaló tünetet észlelnek.

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

2017. február 10., péntek 20:13

Tájékoztatás afrikai sertéspestisről

Mint a különféle hírforrásokból ismert az afrikai sertéspestis (ASP) a 2014. évben az Európai Unió országai közül Litvániában és Lengyelországban is megállapításra került és napjainkig is számos esetet jelentettek mind vaddisznó, mind sertés állományokból. Az ASP közép-európai megjelenésének kockázata és hazánk sertésállományainak veszélyeztetettsége az utóbbi egy éven belül jelentősen megnőtt. Különösen nagy hangsúlyt ad ennek az a tény, hogy a közelmúltban a betegség megállapításra került vaddisznóban a magyar határhoz közeli kárpátaljai Nagyszőlősön.

A betegség gyógyíthatatlan és hatékony specifikus módszer (védőoltás) sem áll rendelkezésre. Jelenlegi körülmények között a megelőzés, a vírus behurcolásának megakadályozása az egyedüli eszköz a betegség elkerülésére. A kórokozó beteg állatokkal, a tőlük származó testnedvekkel (vér, nyál, stb.) a sertésekből, vaddisznókból készült termékekkel terjed és mivel rendkívüli ellenálló képességű vírusról van szó a ragályfogó eszközök szerepe is óriási jelentőségű (pl. nemzetközi fuvarozásban résztvevő járművek, nemzetközi utasforgalomban keletkező élelmiszerhulladék).

2014. június 16., hétfő 07:43

Hatósági ügyek, ügyleírások

Feltöltés alatt!

A szöveg csak példa!

Hatósági ügy megnevezése Frissítés dátuma
   
   

 

2014. június 06., péntek 08:06

Közérdekű adatok

Feltöltés alatt!

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (teljes név)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Székhely 3100 Salgótarján, Május 1. út 41.
Postacím (postafiók szerinti cím, ha van) 3101 Salgótarján Pf. 91.
Telefonszám 06 (32) / 440-389
Faxszám 06 (32) / 441-064
Központi elektronikus levélcím salgotarjan_m [kukac] takarnet [pont] hu
Honlap http://nograd.foldhivatal.hu/
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége -
Ügyélszolgálat vagy közönségkapcsolati vezető neve -
Az ügyfélfogadás rendje Ügyfélfogadás

 

Közzétételi egység A szervezeti struktúra ábrája (szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)  

 

Közzétételi egység A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége 2014.09.17.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv Nincs adat

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek   Nincs adat

1.4. Közalapítványok

Közzétételi egység  A szerv által alapított közalapítványok Nincs adat

1.5. Lapok

Közzétételi egység Lapok    Nincs adat

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Közzétételi egység

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Földművelésügyi Minisztérium

2014.09.17.

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Közzétételi egység A közfeladatot ellátó szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
  Alapvető jogszabályok 2014.09.17.
  Közjogi szervezetszabályzó eszközök  
  SzMSz 2014.06.02.
  Ügyrend 2014.09.17.
  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2014.06.02.
  A szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató 2014.09.17.

2.2. Hatósági ügyek

Közzétételi egység A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok  
  Hatósági ügyek, ügyleírások  

2.3. Közszolgáltatások

Közzétételi egység Közszolgáltatások Nincs adat

2.4. Nyilvántartások

Közzétételi egység

A szerv nyilvántartásai

Elérhetőségek

2014.09.17.

2.5. Nyilvános kiadványok

Közzétételi egység A szerv nyilvános kiadványai Nincs adat

2.6. Pályázatok

Közzétételi egység   Nincs adat

2.7. Hirdetmények, közlemények

Közzétételi egység A szerv hirdetményei, közleményei  

2.8. Közérdekű adatok

Közzétételi egység Közérdekű adatok igénylése  
  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  

2.9. Közzétételi listák

Közzétételi egység Különös közzétételi lista Nincs adat
  Egyedi közzétételi lista Nincs adat

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

A gazdálkodási adatokat a Törzshivatal közzétételi listája tartalmazza, mely elérhető itt.

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály
Cím: 3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.
Telefon: +36 (32) / 521-525
Ügyeleti telefon:
(ügyfélfogadási időn túl, hétvégén hívható)
+36 (30) / 241-2949
Fax: +36 (32) / 440-890
e-mail: elelmiszerlanc[kukac]nograd.gov.hu

 

Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály
Név: Beosztás: Telefon: e-mail:
Dr. Gombik Zsuzsanna főosztályvezető

+36 (32) / 521-525

 

gombik.zsuzsanna[kukac]nograd.gov.hu
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi Osztály

Dr. Imre Sándor

 osztályvezető +36 (32) / 521-517 imre.sandor[kukac]nograd.gov.hu

 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00
Kedd 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 9:00 - 12:00
Péntek 9:00 - 12:00

 

Szakigazgatási szerv feladatai az SZMSZ-ből

 

Földhivatali Osztály

http://nograd.foldhivatal.hu

 

NMKH Földhivatala

Földhivatali Osztály
Cím: 3100 Salgótarján, Május 1. út 41.
Postacím: 3101 Salgótarján Pf. 91.
Telefon: 06 (32) / 440-389
Fax: 06 (32) / 441-064
e-mail: foldhivatal[kukac]nograd.gov.hu

Név: Beosztás: Telefon: e-mail:
Juhászné Tóth Éva osztályvezető 06 (32) / 440-389 jtoth.eva[kukac]nograd.gov.hu


Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 8:00 - 12:00

A földhivatal szervezeti egységeinek feladata a hatályos SZMSZ szerint

 

Látogató számláló

8902456

IP cím: 3.215.182.36
Idő: 2019-12-11 23:41:06

Képek Nógrádról