Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Szervezeti átalakítás miatt, weboldalunk még a 2020. március 1. előtti szervezeti struktúrában szolgáltat. Az új megjelenésig kérjük türelmüket.

 

 

 

2013. március 20., szerda 10:07

Törvényességi Felügyeleti Osztály

Írta:  Hidvégi Beáta

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Dr. Szabó József főosztályvezető
hatosag.foosztaly(kukac)nograd.gov.hu

Klecsányné Szita Szilvia titkársági ügyintéző 06(32) 620-526 klecsanyne.szilvia (kukac) nograd.gov.hu
 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI OSZTÁLY
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
3101 Salgótarján, Pf.: 265.
Tel.: 32/620-735

E-mail: torvenyesseg (kukac) nograd.gov.hu

Bárányné Márton Melinda

osztályvezető 32/620-766 baranynem.melinda (kukac) nograd.gov.hu
Hidvégi Beáta titkársági ügyintéző 32/620-735 hidvegi.beata (kukac) nograd.gov.hu
Kalcsó Diána törvényességi felügyeleti szakügyintéző 32/620-507 kalcso.diana(kukac) nograd.gov.hu
Dr. Makovnyik Tibor törvényességi felügyeleti szakügyintéző 32/620-740 makovnyik.tibor (kukac) nograd.gov.hu
Dr. Morvai Csilla törvényességi felügyeleti szakügyintéző 32/620-734 morvai.csilla (kukac) nograd.gov.hu
dr. Baranya Anikó törvényességi felügyeleti szakügyintéző 32/620-753 baranya.aniko (kukac) nograd.gov.hu
 

A Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya a törvényességi felügyeleti feladatok körében:

 

  • ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat;
  • ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a kormányhivatal részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat;
  • ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat;
  • ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;
  • a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását kezdeményezi a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a Kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül;
  • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségének eleget nem tevő települési önkormányzattal szemben kezdeményezik a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását, és ellátja az ezzel összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat;
  • ellátja a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;
  • gondoskodik az önkormányzatok adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében történő aktualizásáról.

 

Az osztály feladatait  törvényességi területi referensi beosztás keretében végzi, minden munkatárs egy földrajzilag meghatározott – alapvetően a járási területi tagozódáshoz kötődő – terület önkormányzataival összefüggő feladatok ellátásáért felelős. 

 

Törvényességi referensi beosztás itt.