Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

2017. január 12., csütörtök 07:36

Bemutatkozás

Írta: 
Salgótarjáni Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
 
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
3100 Salgótarján, Pf. 152.
Telefon: 06 (32) 523-200
Fax: 06 (32) 523-201
E-mail: fcstb[kukac]nograd.gov.hu
 
Főosztályvezető: Szabóné Dr. Kaposi Dóra
32/523-210
 
név beosztás telefon
Tőzsér Adrien szakreferens 32/523-233
     

Foglalkoztatási Osztály

Osztály feladata: elsődleges feladata a térségi munkáltatók munkaerő igényének kielégítése, a munkát keresők állásba segítése. Ennek érdekében állásfeltárást végez és munkaközvetítést folytat. Bér, járulék, képzési, vállalkozóvá válási, lakhatási és közfoglalkoztatási támogatást nyújt. Álláskeresési járadékot és álláskeresési segély folyósítását látja el. A munkaerőpiacon való elhelyezkedés támogatása végett tanácsadással segíti ügyfeleit.

telefon: 32/316-624
e-mail: foglalkoztatas.salgotarjan[kukac]nograd.gov.hu
működési hely: 3100 Salgótarján, Fürdő út 3.
 
név beosztás  
Kecskés János  osztályvezető  
Angyal  Tamás ügyintéző  
Angyal Enikő ügyintéző  
Bódi Bianka ügykezelő  
Bozsik Edit ügyintéző  
Czecze Aletta ügyintéző  
Cser Zsuzsa ügyintéző  
Fülöpné Ludányi Katalin ügyintéző  
Gréczi-Ádám Mária ügyintéző  
Gulyás Mihály Zoltán ügyintéző  
Hegedűs Beáta ügyintéző  
Honti-Puskás Beatrix ügyintéző  
Hulitka Károlyné ügyintéző  
Huszárné Simon Tünde ügyintéző  
Kocsárdi Gabriella ügyintéző  
Lazsán Zsolt ügyintéző  
Lehoczki Tibor ügyintéző  
Novák János ügyintéző  
Pájer Csilla ügyintéző  
Pál Edina szakügyintéző  
Pálné László Zsanett ügyintéző  
Pintér Adrienn ügyintéző  
Sebján Angelika ügyintéző  
Szabó János ügyintéző  
Szabóné Kántor Ágnes ügyintéző  
Szundi Lajos ügyintéző  
Verbóiné Budai Dalma ügyintéző  

 

Ügyfélfogadási idő:      
  Hétfő 8:00-12:00  13:00-15:00
  Kedd 8:00-12:00  
  Szerda 8:00-12:00  13:00-15:00
  Csütörtök 8:00-12:00  
  Péntek 8:00-11:00  

 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Osztály feladata: a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátását végzi, Nógrád megye területére kiterjedő illetékességgel. Az Osztály főbb feladatai, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítésének betartására irányuló ellenőrzések lefolytatása, a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban megállapított kötelezettségek teljesítésének vizsgálata, hatósági ellenőrzések lefolytatása, panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálása, munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása.

e-mail: munkavedelem.munkaugy[kukac]nograd.gov.hu
működési hely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
név beosztás telefon
Domonkosné Váradi Éva
osztályvezető
32/520-445
Benyus Gábor
titkársági és munkavédelmi referens
32/520-444
Chmell Artúrné
titkársági ügyintéző
32/520-440
Dr. Kleczkeny Tamás
munkaügyi szakügyintéző
32/520-451
Fiatal Judit
titkársági ügyintéző
32/520-458
Gordos Kálmán
munkaügyi szakügyintéző
32/520-442
Herencsényi Kornél
munkavédelmi szakügyintéző
32/520-455
Kapusi Judit titkársági és munkavédelmi referens 32/520-449
Kiss Attila
munkavédelmi szakügyintéző
32/520-459
Kovács László
munkaügyi szakügyintéző
32/520-443
Simonné Rutár Elvira
munkaügyi szakügyintéző
32/520-457
Surjánné Deák Heléna
titkársági ügyintéző
32/520-454
Szabó Gábor
munkaügyi szakügyintéző
32/520-441
Szendrey Gábor
munkavédelmi szakügyintéző
32/520-448
Véghné Kaszás Ildikó
munkaügyi szakügyintéző
32/520-452
Zöld Imre
munkavédelmi szakügyintéző
32/520-447

 

Ügyfélfogadási idő    
  Hétfő 8:00-16:00 
  Kedd 8:00-16:00 
  Szerda 8:00-16:00 
  Csütörtök 8:00-16:00 
  Péntek 8:00-14:00

 

Egészségbiztosítási Osztály

Osztály feladata: Nógrád megye területére kiterjedő illetékességgel - apénzbeli ellátások megállapítása (táppénz, baleseti táppénz., CSED, GYED, utazási költségtérítés elszámolás), nyilvántartási feladatai tekintetében, TAJ kártya kiadás, pótlás, EU kártya kiadás, továbbá jogviszony rendezés, az egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak bejelentéseinek feldolgozása. Az Európai Unió tagállamaiban történő munkavégzéssel, áttelepüléssel, a nemzetközi egyezmények alapján kiadandó jogosultság-igazolásokkal összefüggő ügyintézés, az EGT tagállamokban történt balesetek költségeinek megtérítése, a magyar egészségbiztosítási jogosultsággal rendelkezők részére. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) igényléshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása.  Feladatához tartozik még a közgyógyellátási igazolványok kiadása, az anyatej elszámolás és a keresőképtelenség felülvéleményezése, valamint az üzemi baleset miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos feladatok.

működési hely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

 

név beosztás telefon
Tóth Gábor főosztályvezető-helyettes 32/795-098
Bakosné Dányi Katalin egészségbiztosítási  nyilvántartási ügyintéző 32/795-105
Baloghné Kovács Krisztina egészségbiztosítási pénzellátási szakügyintéző 32/795-087
Benkő Mihályné közgyógyellátási ügyintéző 32/795-074
Bottyánné Tóth Edina egészségbiztosítási pénzellátási ügyintéző 32/795-083
Dr. Halaj Valterné egészségbiztosítási nyilvántartási szakügyintéző 32/795-068
Fodor Anett egészségbiztosítási nyilvántartási szakügyintéző 32/795-106
Girtlné Konti Marianna egészségbiztosítási nyilvántartási ügyintéző 32/795-107
Haig Ildikó egészségbiztosítási nyilvántartási szakügyintéző 32/795-108
Hepp-Ihász Izabella ügyfélszolgálati ügyintéző 32/795-079
Jakubovicsné Lászlók Magdolna egészségbiztosítási pénzellátási ügyintéző 32/795-084
Juhász Gabriella közgyógyellátási szakügyintéző 32/795-076
Kiss Zita egészségbiztosítási pénzellátási szakügyintéző 32/795-082
Lavaj Eszter egészségbiztosítási ügyintéző 32/795-077
Licskó Hajnalka ügyfélszolgálati ügyintéző 32/795-067
Mrakics Zoltánné igazgatási ügyintéző 32/795-073
Szegedi Beáta Andrea egészségbiztosítási nyilvántartási szakügyintéző 32/795-067
Szépné  Zázrivecz Mónika ügyfélszolgálati szakügyintéző 32/795-079
Velencei Istvánné egészségbiztositási ügyintéző 32/795-081
Zagyiné Lahos Ivett egészségbiztosítási  nyilvántartási ügyintéző 32/795-070

 

Ügyfélfogadási idő: Salgótarján    
         Hétfő 8:00-12:00  13:00-15:00
         Szerda 8:00-12:00  13:00-17:00
         Csütörtök 8:00-12:00  
         Péntek 8:00-12:00  
  Pásztó    
        Kedd 9:00-12:00  

 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Osztály feladata: Nógrád megye területére kiterjedő illetékességgel eljárva látja el a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői feladatait. Ezzel összefüggésben az Osztály feladata, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ügyeiben eljárjon, így azoknak a személyeknek a pénzbeli ellátásra vonatkozó jogosultságát elbírálja, akiknek az egészségi állapotuk megromlott, és a kieső jövedelem miatt ellátásra tartanak igényt, illetve a munkába helyezésükhöz kérnek segítséget. Több jogszabály rendelkezik olyan ellátás igényléséről és megállapításáról, amelyhez szükséges az egészségi állapot, a fogyatékosság súlyosságának minősítése, ilyenkor mint rehabilitációs hatóság orvos-szakértői szervként is eljár.

telefon: 32/620-135
e-mail: rehab[kukac]nograd.gov.hu
működési hely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
 
név beosztás  
dr. Turán Erika osztályvezető  
Bibók Péterné ellátási ügyintéző  
dr. Berecz András orvosszakértő-bizottsági elnök  
dr. Fekete Márta orvosszakértő-bizottsági elnök  
dr. Ruzsik Zsuzsanna orvosszakértő-bizottsági elnök  
Dudás Beáta asszisztens  
Harmati Zsófia tartós távollét  
Katonáné Torák Éva foglalkozási szakértő  
Kőrösi Tamás szociális szakértő  
Nagy Anett asszisztens  
Oraveczné Hadik Nikoletta asszisztens  
Oraveczné Torják Anita tartós távollét  
Pintér Péterné ellátási ügyintéző  
Tóth Krisztina titkársági és elbírálási ügyintéző  
Tóthné Sulyok Hilda ellátási ügyintéző-revizor  
Varga Krisztina ellátási ügyintéző  

 

Ügyfélfogadási idő    
  Hétfő 8:00-12:00 
  Kedd 8:00-12:00
  Szerda 8:00-16:00 
  Csütörtök 8:00-12:00

 

Családtámogatási Osztály

Osztály feladata: Bátonyterenyei Járás, Pásztói Járás, Rétsági Járás, Salgótarjáni Járás, Szécsényi Járás területére kiterjedő illetékességgel - a családtámogatási ellátások (anyasági támogatás, családi pótlék - nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás -, gyermekgondozást segítő ellátás – GYES, gyermeknevelési támogatás – GYET), fogyatékossági támogatások, nagycsaládos földgáz árkedvezmény, állami lakástámogatás.

Call center: 32/521-780, 20/881-9535, 30/344-0045, 70/460-9005
e-mail: csaladtamogatas[kukac]nograd.gov.hu
működési hely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
 
név beosztás  
Bocsi Sándorné osztályvezető  
Czecze Martina családtámogatási ügyintéző  
Feketéné Kövesligeti Éva családtámogatási szakügyintéző  
Filkorné Gecse Enikő Katalin családtámogatási ügyintéző  
Földiné Szabó Magdolna családtámogatási ügyintéző  
Gyurácz Zoltánné lakástámogatási szakügyintéző  
Katonáné Orosz Rita családtámogatási felülvizsgálati szakügyintéző  
Kelecsényi Sándorné családtámogatási felülvizsgálati ügyintéző  
Lucza Attila Lászlóné családtámogatási szakügyintéző  
Máté-Pál Veronika családtámogatási ügyintéző  
Pásztor Erzsébet családtámogatási szakügyintéző  
Pécsi Beáta családtámogatási szakügyintéző  
Stark Réka lakástámogatási szakügyintéző  
Tarnóczi Vilmosné ügykezelő  
Wágner Andrea családtámogatási felülvizsgálati ügyintéző  

 

Ügyfélfogadási idő    
  Hétfő 8:00-12:00
  Kedd 8:00-12:00
  Szerda 12:00-16:00
  Csütörtök 8:00-12:00
  Péntek szünnap

 

Nyugdíjbiztosítási Osztály

Osztály feladata: a Bátonyterenyei Járási Hivatal, a Pásztói Járási Hivatal és a Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területére kiterjedően látja el a nyugdíjbiztosítási igazgatási feladatokat. Ezzel összefüggésben az Osztály feladata a saját jogú és hozzátartozói nyugellátások (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj és a baleseti hozzátartozói nyugellátások), a korhatár előtti ellátások és a baleseti járadék megállapítása, valamint az ún. adategyeztetési eljárás lefolytatása és nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról hatósági bizonyítvány kiadása.

E-mail: salgotarjan.nyugdij[kukac]nograd.gov.hu
működési hely: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.

 

név beosztás telefon
Turán Ildikó osztályvezető 32/523-264
Bakosné Kovács Katalin igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-224
Czinege Bálint igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-243
Ferencz Zsuzsanna igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-263
Fodor Anna igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-215
Gordos Istvánné igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-222
Györkéné Kovács Viktória igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-212
Kazinczi Réka igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-217
Kocsis Petra igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-213
Mártonné Baksa Anikó Anett igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-259
Nyerges Krisztina igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-262
Nyerges Lászlóné igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-225
Oláhné Puszta Mónika igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-255
Szilágyi Mónika igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-246
Szőkéné Csontos Rita igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-214
Telek Tiborné igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-223
Tóthné Lenkefi Andrea igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-219
Vadas Ágnes igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-239
                                                                                                  

 

Ügyfélfogadási idő    
  Hétfő 8:00-12:00
  Kedd 8:00-12:00
  Szerda 8:00-16:00 
  Csütörtök 8:00-12:00
  Péntek szünnap

 

 

 

 

 

 

 

 

Látogató számláló

4759361

IP cím: 54.82.78.213
Idő: 2018-02-18 09:06:16

Képek Nógrádról