Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

2017. január 12., csütörtök 07:36

Bemutatkozás

Írta: 
Salgótarjáni Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
 
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
3100 Salgótarján, Pf. 152.
Telefon: 06 (32) 523-200
Fax: 06 (32) 523-201
E-mail: fcstb[kukac]nograd.gov.hu
 
Főosztályvezető: Szabóné Dr. Kaposi Dóra
32/523-210
 
név beosztás telefon
Tőzsér Adrien szakreferens 32/523-233
     

Foglalkoztatási Osztály

Osztály feladata: elsődleges feladata a térségi munkáltatók munkaerő igényének kielégítése, a munkát keresők állásba segítése. Ennek érdekében állásfeltárást végez és munkaközvetítést folytat. Bér, járulék, képzési, vállalkozóvá válási, lakhatási és közfoglalkoztatási támogatást nyújt. Álláskeresési járadékot és álláskeresési segély folyósítását látja el. A munkaerőpiacon való elhelyezkedés támogatása végett tanácsadással segíti ügyfeleit.

telefon: 32/316-624
e-mail: foglalkoztatas.salgotarjan[kukac]nograd.gov.hu
működési hely: 3100 Salgótarján, Fürdő út 3.
 
név beosztás  
Kecskés János  osztályvezető  
Angyal  Enikő ügyintéző  
Bócsó Gyuláné ügyintéző  
Bódi Bianka ügyintéző  
Bozsik Edit ügyintéző  
Cser Zsuzsa ügyintéző  
Csőke Ágnes ügyintéző  
Fülöpné Ludányi Katalin ügyintéző  
Géczy Anna ügyintéző  
Hegedűs Beáta ügyintéző  
Honti-Puskás Beatrix ügyintéző  
Kocsárdi Gabriella ügyintéző  
Kuti Krisztián ügyintéző  
Novák János ügyintéző  
Pájer Csilla ügyintéző  
Pál Edina ügyintéző  
Pálné László Zsanett ügyintéző  
Pintér Adrienn ügyintéző  
Sebján Angelika ügyintéző  
Szundi Lajos ügyintéző  
Verbói Nándor ügyintéző  
Zsély Lászlóné ügyintéző  

 

Ügyfélfogadási idő:      
  Hétfő 8:00-12:00  13:00-15:00
  Kedd 8:00-12:00  
  Szerda 8:00-12:00  13:00-15:00
  Csütörtök 8:00-12:00  
  Péntek 8:00-11:00  

 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Osztály feladata: a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátását végzi, Nógrád megye területére kiterjedő illetékességgel. Az Osztály főbb feladatai, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítésének betartására irányuló ellenőrzések lefolytatása, a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban megállapított kötelezettségek teljesítésének vizsgálata, hatósági ellenőrzések lefolytatása, panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálása, munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása.

e-mail: munkavedelem.munkaugy[kukac]nograd.gov.hu
működési hely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
név beosztás telefon
Domonkosné Váradi Éva
osztályvezető
32/520-445
Angyal Tamás titkársági ügyintéző 32/520-450
Benyus Gábor
titkársági és munkavédelmi referens
32/520-444
Benkő Nikolett
titkársági ügyintéző
32/520-454
Fodor Istvánné titkársági ügyintéző 32/520-458
Gordos Kálmán
munkaügyi szakügyintéző
32/520-442
Herencsényi Kornél
munkavédelmi szakügyintéző
32/520-455
Kiss Attila
munkavédelmi szakügyintéző
32/520-459
Kovács László
munkaügyi szakügyintéző
32/520-443
Simonné Rutár Elvira
munkaügyi szakügyintéző
32/520-457
Szabó Gábor
munkaügyi szakügyintéző
32/520-441
Szendrey Gábor
munkavédelmi szakügyintéző
32/520-448
Véghné Kaszás Ildikó
munkaügyi szakügyintéző
32/520-452
Zöld Imre
munkavédelmi szakügyintéző
32/520-447

 

Ügyfélfogadási idő    
  Hétfő 8:00-16:00 
  Kedd 8:00-16:00 
  Szerda 8:00-16:00 
  Csütörtök 8:00-16:00 
  Péntek 8:00-14:00

 

Egészségbiztosítási Osztály

Osztály feladata: a pénzbeli ellátások megállapítása (táppénz, baleseti táppénz., CSED, GYED, utazási költségtérítés elszámolás), nyilvántartási feladatai tekintetében, TAJ kártya kiadás, pótlás, EU kártya kiadás, továbbá jogviszony rendezés, az egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak bejelentéseinek feldolgozása. Az Európai Unió tagállamaiban történő munkavégzéssel, áttelepüléssel, a nemzetközi egyezmények alapján kiadandó jogosultság-igazolásokkal összefüggő ügyintézés, az EGT tagállamokban történt balesetek költségeinek megtérítése, a magyar egészségbiztosítási jogosultsággal rendelkezők részére. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) igényléshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása.  Feladatához tartozik még a közgyógyellátási igazolványok kiadása, az anyatej elszámolás és a keresőképtelenség felülvéleményezése, valamint az üzemi baleset miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos feladatok.

működési hely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

 

név beosztás telefon
Tóth Gábor osztályvezető 32/795-098
Bakosné Dányi Katalin egészségbiztosítási  nyilvántartási ügyintéző 32/795-105
dr. Bakos Tímea egészségbiztosítási pénzellátási szakügyintéző 32/795-081
Baloghné Kovács Krisztina egészségbiztosítási pénzellátási szakügyintéző 32/795-087
Bottyánné Tóth Edina egészségbiztosítási pénzellátási ügyintéző 32/795-083
Budai Krisztina ügyfélszolgálati ügyintéző 32/795-079
Dr. Halaj Valterné egészségbiztosítási nyilvántartási szakügyintéző 32/795-068
Fodor Anett egészségbiztosítási nyilvántartási szakügyintéző 32/795-106
Haig Ildikó egészségbiztosítási nyilvántartási szakügyintéző 32/795-108
Jakubovicsné Lászlók Magdolna egészségbiztosítási pénzellátási ügyintéző 32/795-084
Kiss Csilla közgyógyellátási ügyintéző 32/795-075
Kiss Zita egészségbiztosítási pénzellátási szakügyintéző 32/795-082
Lavaj Eszter egészségbiztosítási ügyintéző 32/795-077
Licskó Hajnalka ügyfélszolgálati ügyintéző 32/795-070
Mrakics Zoltánné igazgatási ügyintéző 32/795-073
Olaj Sándorné közgyógyellátási ügyintéző 32/795-074
Pongrácz Krisztina közgyógyellátási ügyintéző 32/795-076
Szegedi Beáta Andrea egészségbiztosítási nyilvántartási szakügyintéző 32/795-067
Zagyiné Lahos Ivett egészségbiztosítási pénzellátási ügyintéző 32/795-093

 

Ügyfélfogadási idő: Salgótarján    
         Hétfő 8:00-12:00  13:00-15:00
         Kedd 8:00-12.00  
         Szerda 8:00-12:00  13:00-17:00
         Csütörtök 8:00-12:00  
         Péntek 8:00-12:00  

 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Osztály feladata: Nógrád megye területére kiterjedő illetékességgel eljárva látja el a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői feladatait. Ezzel összefüggésben az Osztály feladata, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ügyeiben eljárjon, így azoknak a személyeknek a pénzbeli ellátásra vonatkozó jogosultságát elbírálja, akiknek az egészségi állapotuk megromlott, és a kieső jövedelem miatt ellátásra tartanak igényt, illetve a munkába helyezésükhöz kérnek segítséget. Több jogszabály rendelkezik olyan ellátás igényléséről és megállapításáról, amelyhez szükséges az egészségi állapot, a fogyatékosság súlyosságának minősítése, ilyenkor mint rehabilitációs hatóság orvos-szakértői szervként is eljár.

telefon: 32/620-135
e-mail: rehab[kukac]nograd.gov.hu
működési hely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
 
név beosztás  
dr. Turán Erika osztályvezető 32/620-187
dr. Berecz András orvosszakértő-bizottsági elnök 32/620-135
dr. Fekete Márta orvosszakértő-bizottsági elnök 32/620-135
dr. Ruzsik Zsuzsanna orvosszakértő-bizottsági elnök 32/620-135
Dudás Beáta asszisztens 32/620-166
Gréczy-Ádám Mária foglalkozási rehabilitációs szakügyintéző 35/501-328
Györéné Bozsonyik Mónika szociálic szakértő 32/620-145
Katonáné Torák Éva foglalkozási szakértő 32/620-141
Lehoczki Tibor foglalkozási rehabilitációs ügyintéző 32/620-114
Mihály Andrea titkársági és elbírálási ügyintéző 32/620-135
Nagy Anett asszisztens 32/620-135
Hadik Nikoletta asszisztens 32/620-124
Pintér Péterné ellátási ügyintéző 32/620-162
Tóth Krisztina titkársági és elbírálási ügyintéző 32/620-158
Tóthné Sulyok Hilda ellátási ügyintéző-revizor 32/320-157
Varga Krisztina ellátási ügyintéző 32/620-163

 

Ügyfélfogadási idő    
  Hétfő 8:00-12:00 
  Kedd 8:00-12:00
  Szerda 8:00-16:00 
  Csütörtök 8:00-12:00

 

Családtámogatási Osztály

Osztály feladata: Bátonyterenyei Járás, Pásztói Járás, Rétsági Járás, Salgótarjáni Járás, Szécsényi Járás területére kiterjedő illetékességgel - a családtámogatási ellátások (anyasági támogatás, családi pótlék - nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás -, gyermekgondozást segítő ellátás – GYES, gyermeknevelési támogatás – GYET), fogyatékossági támogatások, nagycsaládos földgáz árkedvezmény, állami lakástámogatás.

Call center: 32/521-780, 20/881-9535, 30/344-0045, 70/460-9005
e-mail: csaladtamogatas[kukac]nograd.gov.hu
működési hely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
 
név beosztás  
Barta Krisztina osztályvezető Call center
Czecze Martina családtámogatási ügyintéző  
Feketéné Kövesligeti Éva családtámogatási szakügyintéző  
Filkorné Gecse Enikő Katalin családtámogatási ügyintéző  
Földiné Szabó Magdolna családtámogatási ügyintéző  
Katonáné Orosz Rita családtámogatási felülvizsgálati szakügyintéző  
Kelecsényi Sándorné családtámogatási felülvizsgálati ügyintéző  
Lucza Attila Lászlóné családtámogatási szakügyintéző  
Pécsi Beáta családtámogatási szakügyintéző  
Stark Réka lakástámogatási szakügyintéző 32/620-173
Tarnóczi Vilmosné ügykezelő  
Válóczi Mónika lakástámogatási szakügyintéző  
Wágner Andrea családtámogatási felülvizsgálati ügyintéző  

 

Ügyfélfogadási idő    
  Hétfő 8:00-12:00
  Kedd 8:00-12:00
  Szerda 12:00-16:00
  Csütörtök 8:00-12:00
  Péntek szünnap

 

Nyugdíjbiztosítási Osztály

Osztály feladata: a Bátonyterenyei Járási Hivatal, a Pásztói Járási Hivatal és a Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területére kiterjedően látja el a nyugdíjbiztosítási igazgatási feladatokat. Ezzel összefüggésben az Osztály feladata a saját jogú és hozzátartozói nyugellátások (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj és a baleseti hozzátartozói nyugellátások), a korhatár előtti ellátások és a baleseti járadék megállapítása, valamint az ún. adategyeztetési eljárás lefolytatása és nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról hatósági bizonyítvány kiadása.

E-mail: salgotarjan.nyugdij[kukac]nograd.gov.hu
működési hely: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.

 

név beosztás telefon
dr. Turán Ildikó osztályvezető 32/523-264
Bakosné Kovács Katalin igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-224
Czinege Bálint igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-243
Ferencz Zsuzsanna igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-263
Fodor Anna igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-215
Gordos Istvánné igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-222
Györkéné Kovács Viktória igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-212
Kocsis Petra igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-213
Mártonné Baksa Anikó Anett igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-259
dr. Nyerges Krisztina igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-262
Oláhné Puszta Mónika igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-255
Szőkéné Csontos Rita igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-214
Tóthné Lenkefi Andrea igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 32/523-219
Vadas Ágnes igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző 32/523-239
                                                                                                  

 

Ügyfélfogadási idő    
  Hétfő 8:00-12:00
  Kedd 8:00-12:00
  Szerda 8:00-16:00 
  Csütörtök 8:00-12:00
  Péntek szünnap

 

 

 

 

 

 

 

 

Látogató számláló

9292552

IP cím: 18.210.24.208
Idő: 2020-01-22 03:44:30

Képek Nógrádról