Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

2018. január 10., szerda 12:28

Járművezetői vizsgabiztosi álláspályázat

Írta: 
Nógrád Megyei Kormányhivatal
                       
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
 
Salgótarjáni Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály
 
JÁRMŰVEZETŐI VIZSGABIZTOS
munkakör betöltésére.
 
 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony
      
             
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Karancs út 54.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör
Ellátandó feladatok:
Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályának hatáskörébe utalt járművezetői vizsgabiztosi feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Magyar állampolgárság,
         Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
         Középiskola/gimnázium
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         2. fokozatú egészségi alkalmasság; valamint A, B, C kategóriás vezetői engedély
         közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Egyetem,
         D, E kategóriás vezetői engedély
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Önéletrajz, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Béla főosztályvezető-helyettes nyújt, a +36 32/521-281; +36 70/455-7122 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Karancs út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/48-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: JÁRMŰVEZETŐI VIZSGABIZTOS.
és
         Személyesen: Balázs Béla főosztályvezető-helyettes, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Karancs út 54. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja - 2018. január 12.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nmkh.hu honlapon szerezhet.
 
 

 

Látogató számláló

4724511

IP cím: 54.234.45.10
Idő: 2018-01-24 05:34:03

Képek Nógrádról