Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

2018. április 06., péntek 10:19

JÁRMŰVEZETŐI VIZSGABIZTOSI álláspályázat

Írta: 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Karancs út 54.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályának hatáskörébe utalt járművezetői vizsgabiztosi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         2. fokozatú egészségi alkalmasság; valamint A, B, C kategóriás vezetői engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem,

•         D, E kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Béla főosztályvezető-helyettes nyújt, a +36 32/521-281; +36 70/455-7122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Karancs út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/48-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: JÁRMŰVEZETŐI VIZSGABIZTOS.

és

•         Személyesen: Balázs Béla főosztályvezető-helyettes, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Karancs út 54. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó 3 tagú bizottság előtti személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja - 2018. április 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nmkh.hu honlapon szerezhet.