Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

Hírek (15)

Nógrád Megyei Kormányhivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

MŰEMLÉKI SZAKÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 3 év –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. Örökségvédelmi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának hatáskörébe utalt műemléki szakügyintézői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. Örökségvédelmi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Ø  Magyar állampolgárság,

Ø  Cselekvőképesség,

Ø  Büntetlen előélet,

Ø  Egyetem, építész-, építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök,

Ø  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete

szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget

igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seres Róbert osztályvezető nyújt, a +36 32/795-140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Ø  Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/154-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: MŰEMLÉKI SZAKÜGYINTÉZŐ.

és

Ø  Személyesen: Seres Róbert osztályvezető, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. .

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó 3 tagú bizottság előtti személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja - 2018. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nmkh.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

A Salgótarjáni Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az alábbi hirdetményt teszi közzé.

A hirdetmény letölthető itt.

images/dokumentumok/2018/StJH/DXC-421.pdf

 

A Salgótarjáni Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az alábbi hirdetményt teszi közzé.

A hirdetmény letölthető itt.

images/dokumentumok/2018/StJH/EXH-571.pdf

Hirdetmény-  Az erdőnek nem minősülő föld kényszerhasznosítójaként történő kijelölés iránti kérelem benyújtására

A hirdetmény letölthető itt:

images/dokumentumok/2017/StJH/HIRDETMNY-AGRRGYI_FO.pdf

A Salgótarjáni Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az alábbi hirdetményt teszi közzé.

A hirdetmény letölthető itt.

images/dokumentumok/2018/StJH/CRM-941_hirdetmny.pdf

1 / 2 oldal

Látogató számláló

4759369

IP cím: 54.82.78.213
Idő: 2018-02-18 09:07:09

Képek Nógrádról