Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

2017. április 19., szerda 06:32

Régészeti szakügyintézői álláspályázat

Írta: 

Nógrád Megyei Kormányhivatal                      

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

régészeti szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. Örökségvédelmi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. Örökségvédelmi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának hatáskörébe utalt régészeti feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, régészeti,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        örökségvédelmi igazgatás területén - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•          Önéletrajz, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget                                             igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seres Róbert osztályvezető nyújt, a +36 32/795-140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/JKF/331-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: régészeti szakügyintéző.

vagy

•         Személyesen: Seres Róbert osztályvezető, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja - 2017. április 19.

•         Magyar Régészeti Szövetség honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nmkh.hu honlapon szerezhet.