Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Kormányablak Osztálya az alábbi hirdetményt teszi közzé.

A hirdetmény letölthető itt

images/dokumentumok/2019/GJT-245.pdf

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Kormányablak Osztálya az alábbi hirdetményt teszi közzé.

A hirdetmény letölthető itt

images/dokumentumok/2019/JarasST/HJT-295_2.pdf

Az állam által megelőlegezett, aktuális havi gyermektartás díj (GYT) átutalása a Nógrád Megyei Kormányhivatal részéről technikai okok miatt 2019. augusztus 30-ra esik.

A 2018. június 21. napján megjelent Hivatalos Értesítő 2018. évi 30. számában kihirdetésre került a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról szóló 1/2018. (VI. 21.) AM utasítás, mely a gyakorlatban a földhivatali osztályok által az iratok kezelése során alkalmazandó, miniszteri utasítás formájában kiadott szabályzat. A 2018. június 29. napjától hatályos utasítás a földhivatali tárgyú küldemények kézbesítésével kapcsolatosan is tartalmaz speciális előírásokat.

A földügyi igazgatási eljárásokban a beadvány postai úton történő benyújtása esetén, a küldeményen fel kell tüntetni az ingatlanügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak vagy az ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási hivatalnak a földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységét és pontos címét. A szervezeti egység feltüntetésének hiányában a beadvány kezelésére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38/B. §-a irányadó. [Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016 (XII. 2.) Kormány rendelet  (a továbbiakban Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés].

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Kormányablak Osztálya az alábbi hirdetményt teszi közzé.

A hirdetmény letölthető itt

images/dokumentumok/2019/Gspr_Gyula_2.pdf

A Salgótarjáni Járási Hivatal Kormányablak Osztályának Hirdetménye a GBX-141 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból kivonásának ügyében.

  A hírdetmény megtekinthető itt:

images/dokumentumok/2019/EEN-390(1).pdf

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

A tájékoztató letölthető itt.