Az ügy száma: 101601/3/2023.
Az ügy tárgya: A Magyar Állam tulajdonjog bejegyzése az Ecseg zártkert 1264/3 és 1352/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
Az ügyfél neve: Kovács Mária címe: Ismeretlen