Tisztelettel köszöntöm Önt a Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium honlapján

 

A fővárosi, megyei államigazgatási kollégium véleményező, tanácsadó, ágazatok közti koordináció megvalósítását elősegítő testülete. A kollégium elnöke a kormánymegbízott.

A területi koordináció célja egyrészt, hogy a megye államigazgatási szervei között rendszeres együttműködés alakuljon ki a közigazgatási munka színvonalának folyamatos javítása, az állampolgárok igényeinek gyorsabb, hatékonyabb intézése, problémáik megoldása érdekében, másrészt a közös fellépést igénylő eseti, illetőleg állandó jellegű feladatok megoldása során az egyes szakterületek egymást kiegészítve gondoskodjanak feladataik megvalósításáról (pl. árvíz károk felszámolása, élelmiszer-egészségügy, parlagfű-mentesítés, stb.).
A Kollégium évente két rendes ülés keretében határozza meg a megoldásra váró feladatokat, emellett a jelen magyar közigazgatásának magas rangú szakmai képviselői meghívásával igyekszik a helyi szakemberek képzését elősegíteni.

A Kollégium munkájában tagként vagy meghívottként a régió valamennyi államigazgatási, fegyveres és rendészeti szervének vezetője részt vesz.

Honlapunkon megtalálja a kollégium tagjainak, meghívottainak elérhetőségét, tájékoztatást a kollégium munkájáról, a megtárgyalt témakörökről.
Határozott szándékunk, hogy a honlap az állampolgárok segítségére legyen ügyeik elintézésében. Továbbá célunk az ügyfélbarát közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében mind az ügyfél, mind az államigazgatási szervek számára naprakész információk nyújtásával az együttműködés magas színvonalának fenntartása, gördülékeny működtetése.

Kérem Önt, hogy munkánkat is segítő észrevételeit juttassa el a következő címre: hivatal{kukac}nmkh.gov.hu

  • Ügyrendünket tekintse meg itt