Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

Nógrád Megyei Kormányhivatal - Mérleg úti épület
dr. Muzsnay Ágnesfőosztályvezető
3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.
  3101 Salgótarján, Pf.: 265.
   06 (32) 620-764
    koordinacio{kukac}nograd.gov.hu

     Humánpolitikai Osztály

     Nógrád Megyei Kormányhivatal - Mérleg úti épület
     Károsi Andreaosztályvezető
     3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.
      3101 Salgótarján, Pf.: 265.
       06 (32) 620-764
        koordinacio{kukac}nograd.gov.hu

         A Kormányhivatal szervezeti egysége a humánpolitikai feladatok körében ellátja
         a) a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a munka törvénykönyvéről szóló törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat, illetve közreműködnek azok végrehajtásában,
         b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat.

          

         Jogi és Koordinációs Osztály

         Nógrád Megyei Kormányhivatal - Csokonai úti épület
         nincs kinevezveosztályvezető
         3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.
          3101 Salgótarján, Pf.: 265.
           06 (32) 620-764
            koordinacio{kukac}nograd.gov.hu

             A Kormányhivatal szervezeti egysége a jogi és koordinációs feladatok körében ellátja
             a) jogi szakmai segítséget nyújt a kormányhivatal szervezeti egységei számára,
             b) vizsgálja a kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését.
             c) a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott,
             ca) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésével kapcsolatos adaminisztrációs és koordinációs feladatokat,
             cb) az éves beszámolóval, az ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,
             cc) az ügyrendben megjelölt ellenőrzési feladatokat,
             cd) az ügyrendben megjelölt koordinációs feladatokat,
             ce) az ügyrendben megjelölt képzési, továbbképzési és szervezési feladatokat,
             cf) a közigazgatás-korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatokat,
             d) az általános adatvédelmi rendeletben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatokat,
             e) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatokat,
             f) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
             g) a kormánymegbízott által normatív utasításban vagy egyedileg meghatározott ügyeivel kapcsolatos peres és nem peres képviseletet.