Feltöltés alatt!

 

Hatósági ügyek, ügyleírások

 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Állategészségügy

Állatszállítók engedélyezése iránti kérelem eljárás
Egyed kikerülésének bejelentése, érvénytelenítése, módosítása hatósági igazolása
ENAR bejelentő és módosító lap hatósági igazolása
Igazolólap kérés, érvénytelenítés, módosítás hatósági igazolása kérelem eljárás
Tartási hely bejelentő lap hatósági igazolása
Tartási hely módosító lap hatósági igazolása
Tenyészet módosítás hatósági igazolása
Vaddisznótest felhasználási /trófea kikészítési engedély iránti kérelem
Vaddisznótest felhasználási/trófea kikészítési engedély iránti kérelem nyomtatvány

Élelmiszerlánc-biztonság

Borászati üzemek engedélyezése iránti kérelem eljárás
Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem eljárás
Takarmányt-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem eljárás

Földművelésügy

A friss meggy, valamint alma Magyarországon történő értékesítésére irányuló szerződések ellenőrzése
A gyümölcsültetvény-telepítés bejelentése, valamint a gyümölcsültetvény kataszteri nyilvántartás vezetése
A jogszabályban meghatározott tilalmi idő megrövidítése, jogszabályban meghatározott tilalmi idő alól vagy a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra történő felmentése
A mező- és erdőgazdasági földek árverés útján történő értékesítése
A mezőgazdasági kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos hatósági feladatok
Állományszabályozó vadászat elrendelésének kezdeményezése
Éves vadgazdálkodási terv jóváhagyása
Éves vadgazdálkodási tervtől történő eltérés engedélyezése
Felmentés tilalmak korlátozások alól horgászverseny idejére
Gyümölcstermesztés támogatás igénybevétele
Halászati engedély kiadása
Halászati őr, társadalmi halőr nyilvántartásba vétele
Halgazdálkodási terv jóváhagyása, halgazdálkodási terv módosítás jóváhagyása
Halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vétele
Mezőgazdasági vis maior események igazolása
Nemzeti hatáskörbe tartozó pályázat útján agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímekkel kapcsolatos feladatok (kötelezettség vállalás törlés engedélyezése)
Őshonos halfajokra jogszabályban meghatározott tilalmi idő meghosszabbítása, az őshonos halfajokra további méret-, illetve mennyiségi korlátozás előírása, általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelése
Őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjainak őrzése, adatszolgáltatása
Tenyésztett apróvad vadászterületre történő kihelyezésének engedélyezése
Vadászati idényen kívüli vadászat engedélyezése
Vadászati tulajdonosi közösség közös képviselő nyilvántartásba vétele
Vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele, vadászati jogra kötött haszonbérleti szerződés jóváhagyása
Vadászterület határának megváltoztatása
Vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása
Vadkárelhárító kerítés létesítése

Környezetvédelem

1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez - Nyilatkozat
Állatkert működésével kapcsolatos természetvédelmi engedélyezés

Egységes környezethasználati engedély
Előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárás
Felszámolási, végelszámolási eljárásokhoz kapcsolódó környezetvédelmi eljárás
Hulladék gyűjtésének, szállításának, közvetítésének és kereskedelmének engedélyezése
Hulladékgazdálkodási létesítmény (Üzemi gyűjtőhely) működési szabályzatának jóváhagyása
Hulladékkezelés engedélyezése
Hulladéklerakó létesítésére és rekultivációjára vonatkozó engedélyezés
Idegenhonos inváziós fajokkal betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről tájékoztató
Idegenhonos inváziós fajok tartóinak hatósági nyilvántartásába való bejelentése - Bejelentőlap
Környezetvédelmi engedély
Környezetvédelmi felülvizsgálat (teljes körű, részleges)
Környezetvédelmi kármentesítéshez
Környezetvédelmi teljesítményértékelés
Levegőtisztaság-védelmi létesítési és működési engedély (helyhez kötött és diffúz források esetében), valamint bűzzel járó tevékenységekre vonatkozó szabályok
Összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati eljárás
Védett természeti területen végzett tevékenységek természetvédelmi engedélyezése
Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett tevékenységek természetvédelmi engedélyezése
Zajkibocsátási határértéket megállapító határozat

Növény- és talajvédelem

Fa csomagolóanyagok növény-egészségügyi ellenőrzése
Friss zöldség-gyümölcs élelmiszer vállalkozás regisztrációja
Friss zöldség-gyümölcs export-import szállítmányok minőség-ellenőrzése
Hígtrágya termőföldön történő felhasználására irányul szándék bejelentése
Károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése földhasználóknál
Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Lejárt felhasználhatósági idejű növényvédő szer hatósági mintavételezése
Mezőgazdasági célú tereprendezés szándékának bejelentése
Mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásának engedélyezése
Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásának engedélyezése
Növényi szaporítóanyag előállítás növény-egészségügyi ellenőrzése
Növényi termékek export- import-tranzit forgalmában a vizsgálatköteles áruk növény-egészségügyi ellenőrzése
Növényvédő szer felhasználás szántóföldi és telephelyi ellenőrzése
Növényvédő szer hatóanyag maradék vizsgálatok növényi termékekben
Növényvédő szer légi kijuttatási tervének jóváhagyása
Növényvédő szer vásárlási, forgalmazási, illetve felhasználási engedély kiadása
Növényvédő szerek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásának ellenőrzése
Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok hatósági minőség-ellenőrzése
Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése
Talajjavításra irányuló szándék bejelentése
Talajvédelmi műszaki beavatkozás, létesítmény szándékának bejelentése
Támogatott növény-egészségügyi vizsgálatokban való részvétel

 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Családtámogatás, lakástámogatás

Anyasági támogatás
Családi pótlék
Fizetési kedvezmény engedélyezése lakástámogatási hatósági eljárásban
Fogyatékossági támogatás
Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
Gyermeknevelési támogatás (GYET)
Jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelése
Nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezmény
Támogatás visszafizetésének érvényesítése
Támogatási feltételeknek való megfelelés megállapítása
Törlés a határozott idő lejártakor
Törlés önkéntes visszafizetés nyomán
Visszafizetési kötelezettség felfüggesztése
Visszafizetési kötelezettség felfüggesztésének megszüntetése

 

Egészségbiztosítás

A közgyógyellátási jogosultsággal összefüggő adatok kezelése és nyilvántartása
Anyatej ellátáshoz kapcsolódó elszámolások
Baleseti táppénz
Csecsemőgondozási díj
EU kártya
Gyermekápolási táppénz
Gyermekgondozási díj
Jogviszony nyilvántartás, bejelentési kötelezettség
Jogviszony rendezési eljárással kapcsolatos feladatok
Közgyógyellátási jogosultsághoz kapcsolódó rendszeres gyógyító ellátások költségeinek megállapításáról szakmai vélemény kiadása, közgyógyellátási igazolványok kiadása, visszavonása 
Külföldi kiküldetés, párhuzamos tevékenység
Külföldön biztosított személyekkel kapcsolatos ügyintézés
Megállapodással kapcsolatos ügyintézés
Méltányosságból igényelhető egyszeri segély
Méltányosságból igényelhető pénzbeli ellátások (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj)
Okirati bizonyítással kapcsolatos feladatok
Örökbefogadói díj
Patikafinanszírozási előleg
TAJ ügyintézés
Táppénz ügyintézés
Utazási költségtérítés
Üzemi baleset – foglalkozási megbetegedés
Üzemi baleset utólagos megtérítés

Rehabilitációs igazgatás

Állapotváltozás iránti kérelmek elbírálása
Ellátás iránti kérelemhez kapcsolódó nyomtatványok
Foglalkozási rehabilitáció
Foglalkoztatási rehabilitációhoz kapcsolódó nyomtatványok
Hatósági bizonyítvány iránti kérelmek elbírálása
Hatósági bizonyítványhoz kapcsolódó nyomtatványok
Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmek elbírálása
Kivételes rokkantsági ellátáshoz nyomtatvány
Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
Megváltozott munkaképességű személyek komplex minősítése
Nyomtatvány állapotrosszabbodáshoz
Rehabilitációs hatósággal való együttműködés formái

Társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátások

Adategyeztetési eljárás – szolgálati idő, jogosultsági idő igazolás
Árvaellátás
Baleseti járadék
Egyszeri segély nyugellátásban részesülők számára
Igazolás felszámolók részére
Igazolás nyugdíjbiztosítási adatbázisban nyilvántartott adatokról
K16 Nyomtatvány – kivételes nyugellátás emelés
K17 Nyomtatvány – egyszeri segély
K32 Nyomtatvány – a Csődtv. szerinti igazolás kiadásához
K70 Kérelem – a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan
Kivételes nyugellátás emelés
Korhatár előtti ellátás
N10 Nyomtatvány – nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról
N11 Nyomtatvány – adatközlő lap megállapodás megkötéséhez
Öregségi nyugellátás
Özvegyi nyugdíj
Rokkantsági járadék
Szülői nyugdíj

 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Építésügy

Bontási engedélyezési eljárás
Ellenőrzött bejelentés
Engedély hatályának meghosszabbítása
Építési engedélyezési eljárás
Fennmaradási engedélyezési eljárás
Használatbavételi engedélyezési eljárás
Jogutódlás tudomásulvételi eljárás

Építésfelügyelet

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység
Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása

 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

Foglalkoztatás


Állami foglalkoztatási szerv felé fennálló tartozás esetén alkalmazható méltányossági eljárás

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás
Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának összevont kérelmezési eljárásban történő szakhatósági közreműködéséről
Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alá tartozó engedélyeztetése
Magán-munkaközvetítők nyilvántartásba vétele és folytatása
Munkaerő-kölcsönzők nyilvántartásba vétele és folytatása
Munkaerőpiaci ellenőrzés
Munkahelyteremtő beruházási támogatás
Munkásszállások kialakításának támogatása
Országos közfoglalkoztatási program keretében lebonyolított közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás
Összevont engedélyeztetési eljárásban szakhatósági közreműködés
Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a Magyarországon engedmélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentése


Munkaügy/Munkavédelem

Munkaügyi ellenőrzés
Munkavédelmi ellenőrzés
Munkaügyi hatóság felé fennálló tartozás esetén alkalmazható méltányossági eljárás
Munkavédelmi hatóság felé fennálló tartozás esetén alkamazható méltányossági eljárás

 

Földhivatali Főosztály

A földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartása
Adatváltozás átvezetésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás
Föld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyására irányuló eljárás, valamint a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képességet igazoló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás
Földhasználati nyilvántartási eljárás
Földminősítési eljárás
Jogok és tények változásának átvezetésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás
Telekalakítási eljárás
Termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos földvédelmi eljárás

 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Áldozatsegítés
Családi csődvédelem
Gondozási díj megállapításához - Nyilatkozat
Gyermektartásdíj megelőlegzéshez - Nyomtatvány
Jogi segítségnyújtás
Nemzetközi örökbefogadás
Otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez kapcsolódó pénzfelhasználási tervhez - Nyomtatvány
Otthonteremtési támogatás megállapításához - Nyomtatvány
Örökbefogadás engedélyezése
Örökbefogadás felbontása
Örökbefogadás utánkövetése
Örökbefogadhatóvá nyilvánítás
Súlyos mozgáskorlátozott személyek akadálymentesítési támogatása
Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyek személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatása
Származás megismerése
Szülői jognyilatkozat örökbefogadáshoz

 

Hatósági Főosztály

Oktatási ügyek

Érettségi vizsga
Hatósági ellenőrzés

Hatósági ügyek

A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány pótfüzetének kiállítása vagy diákkedvezmény és pedagóguskedvezmény megállapítása
Kisajátítás és bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos eljárás
Hazai anyakönyvezés - a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 5. §-a alapján magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében, ha az anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére a honosítási és visszahonosítási eljárást lefolytató állampolgársági ügyekben eljáró szerv által megküldött iratok alapján kerül sor
Közigazgatási bírság kiszabása a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén
Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítéséhez szükséges külföldi okiratok elfogadhatóságáról nyilatkozat

 

Közlekedési, Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Átalakítási engedélyezés
Digitális tachográf kártyák igénylése
Fogyasztóvédelmi eljárás
Panasz és közérdekű bejelentés
Útügyi hatósági engedélyezési eljárás


Járási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Állatszállító jármű engedélyezése iránti kérelem
Állatszállító jármű engedélyezése iránti kérelem nyomtatvány 8 órán belüli szállítás esetén
Állatszállító jármű engedélyezése iránti kérelem nyomtatvány hosszú távú szállítás esetén
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igényléséhez szükséges hatósági igazolás
Bejelentés – Bejelentésköteles élelmiszer-előállító létesítmény, élelmiszer-csomagolóanyag gyártó, forgalomba hozó, s az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény részére
Bejelentő lap - Bejelentésköteles élelmiszer-előállító létesítmény, élelmiszer-csomagolóanyag gyártó, forgalomba hozó, és az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény részére 
Bejelentésre kötelezett tevékenység nyilvántartásba vétele
Élelmiszer eredetű hulladék, takarmányként való felhasználása
Élelmiszer kistermelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, változás bejelentése
Élelmiszer-forgalmazással kapcsolatos alkalmi rendezvény bejelentése
Élelmiszer-fogalmazással kapcsolatos alkalmi rendezvény bejelentő lap
Első magyarországi betárolási hely nyilvántartásba vétele
Első magyarországi betárolási hely nyilvántartásba vételének bejelentő lapja
Első magyarországi tárolási hely bejelentéséhez kapcsolódó bejelentő lap
Kistermelői tevékenység engedélyezése
Kistermelői tevékenység engedélyezéséhez kérelem nyomtatvány
Kistermelői tevékenyég folytatásához kérelem nyomtatvány
Külön engedélyköteles élelmiszerek forgalmazásának engedélyezése
Külön engedélyköteles élelmiszerek forgalmazásának engedélyezéséhez kérelem nyomtatvány
Tojótyúk tartó telepek nyilvántartásba vétele
Tojótyúk tartó telepek nyilvántartásba vételéhez kérelem nyomtatvány

Foglalkoztatási Osztály

Alacsony iskolai végzettségű álláskereső(k) munkatapsztalat-szerzését elősegítő támogatás
Álláskeresési járadék

Álláskeresők nyilvántartása
Fiatal szakképzett álláskeresők munkatapsztalat-szerzését elősegítő támogatás
Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
Hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatását segítő bértámogatás
Hátrányos helyzetű álláskereső(k) munkatapsztalat-szerzését elősegítő támogatás
Költségtérítés
Közérdekű munka büntetések végrehajtásának elősegítése
Közvetítést kérők nyilvántartása
Lakhatási támogatás
Munkaközvetítés
Munkáltatói kapcsolattartás
Munkaviszony fenntartását elősegítő képzési támogatás
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatása
Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat szerzésének támogatása
Szolgáltatást kérők nyilvántartása
Vállalkozások munkaerő támogatása

Gyámügyi Osztály

Családbafogadás
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása
Előzetes jognyilatkozattal kapcsolatos ügyek
Eseti gondnok
Eseti gyám
Gondnoki számadással kapcsolatos ügyek
Gondnokok jognyilatkozatának elbírálása
Gyámi számadással kapcsolatos ügyek
Gyermek állampolgárságának megváltoztatása
Gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása
Gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölése
Gyermektartásdíj megelőlegezése kérelem
Igazolatlan óvodai és iskolai hiányzással összefüggő gyámhatósági eljárás
Nyilatkozat gyermaktartáshoz
Otthonteremtési támogatás ignylése
Szülő jognyilatkozata örökbefogadáshoz
Szülő vagyonkezelése

Hatósági Osztály

Aktív korúak ellátása – Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
Aktív korúak ellátása – Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Aktív korúak ellátása - nyilatkozat utaláshoz
Aktív korúak ellátása - nyilatkozat munkaviszonyról
Aktív korúak ellátása - továbbfolyósítás
Aktív korúak ellátása - vagyonnyilatkozat
Ápolási díj megállapítása iránti kérelem
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Gyermekek otthongondozási díja
Gyermekek otthongondozasi díja - kérelem
Hadigondozotti ellátás
Hadiözvegy járadék/temetési hozzájárulás megállapítására kérelem
Igazolás kiemelt ápolási díjra jogosító körülmények fennállásáról
Igénybejelentés a volt hadiárva, hadigondozott családtag és hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához
Igénybejelentés a hadigondozásról szóló1994. évi XLV. törvény 1. § (1a) bekezdésében foglalt esetben a volt hadiárva, hadigondozott családtag és hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához
Igénybejelentés külföldön élő Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állapolgár esetében, a volt hadiárva, hadigondozott családtag és hadigyámolt rendszeres havi járadék megállapításához
Időskorúak járadéka
Időskorúak járadéka - kérelem
Kötelező óvodalátogatás alóli felmentés
Kötelező óvodai nevelésben való részssvétel alól felmentés kérelem
Közgyógyellátás
Közgyógyellátás megállapítására kérelem
Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos eljárás
Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése 
Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
Üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység megkezdésének bejelentése
Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység megkezdésének bejelentése
Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet végző természetes személyek részére bejelentés nyomtatvány

Kormányablak Osztály

Állampolgársági ügyek

Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem
Állampolgárság igazolása iránti kérelem formanyomtavány
Egyszerűsített honosítás iránti kérelem formanyomtatvány
Honosítási eljárás
Honosítás iránti kérelem formanyomtatvány
Honosított/visszahonosított házasságának hazai anyakönyvezési kérelméhez adatlap
Honosított/visszahonosított születés hazai anyakönyvezési kérelméhez adatlap
Lemondás a magyar állampolgárságról
Lemondás a magyar állampolgárságról kérelem formanyomtatvány

 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér

Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben történő rögzítésére, visszavonására
Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben történő rögzítésére, illetve törlésére
Kérelem meghatalmazás EESZT-ben rögzítésére elektronikus recept kiváltására
Kérelem meghatalmazás EESZT-ben rögzítésére EESZT Lakossági Portál funkciók elérésére
Kérelem EESZT-ben rögzített meghatalmazás visszavonására Elektronikus recept kiváltására vonatkozó meghatalmazás visszavonása
Kérelem EESZT-ben rögzített meghatalmazás visszavonására EESZT Lakossági Portál funkciók elérésére vonatkozó meghatalmazás visszavonása
Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben rögzítésére elektronikus recept kiváltására és EESZT Lakossági Portál funkciók elérésére
Kérelem EESZT-ben rögzített törvényes képviselet törlésére elektronikus recept kiváltására és EESZT Lakossági Portál funkciók elérésére vonatkozó törvényes képviselet megszűnésének rögzítése

Lakcím, népesség-nyilvántartás

Adatszolgáltatás a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásból
Értesítési cím bejelentése
Hatósági bizonyítvány egy lakcímen élőkről
Hatósági bizonyítvány egy lakcímen élőkről formanyomtatvány
Kérlem a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra
Lakcímbejelentés
Lakcím érvénytelenségének megállapítása
Lakcím fiktíválási kérelem nyomtatvány
Lakcímigazolvány pótlása, cseréje
Nyilatkozat kiskorú személy lakcímváltozásához
Nyilatkozat osztatlan közös tulajdon esetén
Szállásadói nyilatkozat bejelentése
Tulajdonos haszonélvező nyilatkozata

 

NEK-adatlap igénylése

NEK- adatlap igénylése

 

Mozgáskorlátozott parkolási igazolvány

Intézmények parkolási igazolványának igénylése
Magánszemély parkolási igazolványának igénylése
Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igénylésére kérelem nyomtatvány
Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadására kérelem nyomtatvány 

 

Személyazonosító igazolvány

Első személyazonosító igazolvány igénylése a 14. életévét be nem töltött polgár esetén
Első személyazonosító igazolvány igénylése letelepedett, bevándorolt, menekült és oltalmazott személy részére
Érvényes vagy lejárt személyazonosító igazolvány cseréje
Kérelem nyomtatvány költségmentesség engedélyezése iránt
Személyazonosító igazolvány cseréje adatváltozás miatt
Személyazonosító igazolvány igénylése a 14. életévét betöltött polgár esetén
Személyazonosító igazolvány igénylő adatlap
Személyazonosító igazolvány kérő lap - Újszülött esetén
Személyazonosító igazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés vagy megrongálódás esetén
Szülői hozzájáruló nyilatkozat 14. életvét be nem töltött polgár esetén

 

Útlevél

Kérelem nyomtatvány költségmentesség engedélyezése iránt
Második magánútlevél igénylése
Szülői hozzájáruló nyilatkozat
Útlevél igénylése, pótlása 18 éven aluliak részére
Útlevél igénylése, pótlása 18 éven felüliek részére
Útlevél igénylése 65 éven felüliek részére

 

Ügyfélkapu

Rendelkezési Nyilvántartás regisztráció
Ügyfélkapu létesítése

 

Vezetői engedély

Családi állapot változásból eredő névváltozás miatti vezetői engedély cseréje
Első vezetői engedély igénylése
Kategóriabővítés
Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje, honosítása
Nemzetközi vezetői engedély igénylése
Vezetési jogosultság szüneteltetésének hivatalból történő elrendelése és járművezetésre jogosító okmány visszavonása
Vezetői engedély egészségügyi érvényesség lejárata miatti cseréje
Vezetői engedély pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés vagy megrongálódás esetén

 

Gépjárműügyek

Adatszolgáltatási kérelem nyomtatvány
Gépjármű átmeneti kivonása
Gépjármű forgalomba helyezése új jármű esetén
Gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása
Gépjármű forgalomból történő kivonása hivatalból indított eljárásban
Gépjármű tulajdonjog változás bejelentése az eladó részéről
Gépjármű tulajdonjog változásának bejegyzése
Gépjármű üzembentartói jog változásának bejegyzése
Gépjármű végleges kivonása
Ideiglenes forgalomban tartási engedély
Közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelembe
Meghatalmazás
Nyilatkozat közös tulajdon esetén
Nyilatkozat üzembentartó törlésére
Tulajdonjog átruházási szerződés
Települési önkormányzat jegyzőjének igazolása 3.5 tonna össztömeget meghaladó járművekre
Ügyfél azonosító okmány 
Üzembentarói jog átruházási szerződés
Visszterhes vagyonátruházási illeték
Használt gépjármű fogalomba helyezése (külföldről vásárolt)