Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a 20. § (4) bekezdése, valamint  az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja előírásai alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal (székhely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.), mint adatkezelő tájékoztatja az érintetteket (ügyfél, foglalkoztatott) a Kormányhivatal jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő személyes adatok kezeléséről.

 

Az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információk

Adatvédelmi tisztviselő, elérhetőségei: Kiskáné Herczeg Gabriella; adatvedelem{kukac}nograd.gov.hu

 

Az Adatkezelő megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal

Székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

Telefon: +(36) 32-620-702

honlap: http://nmkh.hu/nmkh27/

 

Általános tájékoztató személyes adatok kezeléséről a Kormányhivatal ügyfelei és munkavállalói részére

 

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR rendelkezéseinek megfelelő, a személyes adatok kezelését az egyes ügytípusok szeint kereshető adatbázis összeállítása folyamatban van. 

 

Állami foglalkoztatási szerv ügyfeleire vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

További tájékoztatók

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során