Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési törvény) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 2018. január 01. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az e-ügyintézési törvényben meghatározottak szerint biztosítani.
 
Az e-ügyintézésre kötelezett szervnek biztosítania kell az ügyfelekkel folytatott, hiteles azonosításon alapuló, és a kézbesítés időpontját is hitelesen visszakereshető módon megvalósító elektronikus kommunikációt, az így beérkezett dokumentumok hitelességének ellenőrzését és a törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő hitelesítését, az elektronikus fizetést, és az elektronikus űrlapok kezelését.
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésre vonatkozó tájékoztatói a Hírek menüpontban elérhetőek.
 
A Kormányhivatal Információátadásái Szabályzata letölthető itt.

 

Az elektronikus ügyintézés az alábbi oldalakról kezdeményezhető:

Elektronikus ügyintézés

Értesítési tárhely

E-papír szolgáltatás

Webes ügysegéd

Rendelkezési Nyilvántartás

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés

Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás

Kormányzati Ügyfélvonal