A Nógrád Megyei Kormányhivatal biztonságos kapcsolattartási címei az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) alapján az alábbiak.

Az elektronikus ügyintézés teljes körű biztosításához az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítését biztosítani szükséges. 

Az egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak a Nógrád Megyei Kormányhivatal alábbi bankszámlaszámaira banki utalással teljesíthetők.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évif CCXXII. törvény 1. § 17. és 17/a. pontja alapján az államigazgatási szervek - ide értve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezettek.

A törvény 108. §-a alapján az államigazgatási szervek 2018. január 01. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

Adatbiztonsági intézkedések

A Nógrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) az adatok biztonságát az elektronikus rendszereiben azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítlógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Kormányhivatal a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Kormányhivatal az elektronikus rendszerei tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak, és minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek.

A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során

1. Biztonságos kapcsolattartási cím

A Nógrád Megyei Kormányhivatal biztonságos kapcsolattartási címei az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) alapján az alábbi linken érhetőek el.

Nógrád Megyei Kormányhivatal hivatali kapu elérhetőségei