Notice: Undefined property: stdClass::$icon_link in /var/www/nmkh39/components/com_sppagebuilder/addons/icons_group/site.php on line 62

Notice: Undefined property: stdClass::$icon_link in /var/www/nmkh39/components/com_sppagebuilder/addons/icons_group/site.php on line 81

Notice: Undefined property: stdClass::$icon_link in /var/www/nmkh39/components/com_sppagebuilder/addons/icons_group/site.php on line 62

Notice: Undefined property: stdClass::$icon_link in /var/www/nmkh39/components/com_sppagebuilder/addons/icons_group/site.php on line 81

Földművelésügyi Osztály

Nógrád Megyei Kormányhivatal - Csokonai úti épület
Tácsik Boldizsárosztályvezető
3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.
  3100 Salgótarján, Pf.: 196.
   06 (32) 521-506
    foldmuvelesugy{kukac}nograd.gov.hu
     • ÜGYFÉLFOGADÁS

     Hétfő

     Kedd

     Szerda

     Csütörtök

     Péntek

     09.00 - 12.00

     09.00-12.00 és 13.00-15.00

     nincs ügyfélfogadás

     09.00-12.00

     09.00 - 12.00

     • ÜGYFÉLFOGADÁS

     Hétfő - Csütörtök - Péntek

     09.00 - 12.00

     Kedd

     09.00 - 12.00 és 13.00-15.00

      

     Földművelésügyi feladatok

     1. kodifikációs tevékenysége keretében véleményezi a földművelésügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket

     2. koordinációs feladatai keretében ellátja a falugazdász hálózat szakmai koordinációját, a munkáltatói jogokat gyakorló járási állat-egészségügyi hivatalt vezető járási főállatorvos egyidejű tájékoztatása mellett, ennek keretében igény szerinti gyakorisággal szakmai koordinációs értekezletet tart. Az értekezletek keretében

     • tájékoztatást ad a feladatvégzésre vonatkozó aktuális ágazati jogszabályi környezetről,

     2. egyedi közhatalmi /hatósági/ feladatai tekintetében

     • ellátja a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatos, a vonatkozó jogszabály által meghatározott feladatokat (341/2007 Korm. rendelet),
     • ellátja a részarány-földkiadással kapcsolatos feladatokat, a körzeti földhivatalok adatszolgáltatása alapján az ún. maradvány termőföldek állami tulajdonba adását (1992. évi II. törvény 25/A §.),
     • ellátja a 1993-2004. közötti időszakban tisztán nemzeti forrásból finanszírozott beruházások éves ellenőrzési feladatait,
     • intézi az agrár-forgóeszköz finanszírozással összefüggő, különböző szintű jogforrások által meghatározott jogosultság igazolásokat (ún záradékolási feladatok),
     • kezeli a szőlő és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatások kérelmeit, az adó visszatérítés igazolását (46/2008. FVM rendelet),
     • intézi a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal kapcsolatos feladatokat (41/2008. FVM rendelet),
     • ellátja a kárenyhítő juttatás igénybevételével, illetve vis major eseményekkel kapcsolatos bejelentések, kérelmek kezelését, a helyszíni szemlék lebonyolítását és a hatósági bizonyítványok kiadását, (2011. évi CLXVIII. tv; 21/2012. VM. rendelet),
     • ellátja az őstermelői igazolványok nyilvántartásával, az adatbázissal összefüggő hatósági igazolások kiállításával kapcsolatos, továbbá az őstermelői igazolványok használatának jogszerűségére irányuló ellenőrzési feladatokat (1995. évi CXVII tv; 228/1996. Korm.r.),
     • ellátja a családi gazdaságok nyilvántartásba vételét és az adatbázissal összefüggő hatósági igazolások kiállításával, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat (326/2001. Korm. rendelet).
     • ellátja a kábítószer előállításra alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat (162/2003 Korm. rendelet)
     • kiadja a 114/2008. (IX.5.)  FVM r. szerint a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez nyújtott hitel és lízing igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványokat
     • 9/2015. FM rendelet alapján hatósági bizonyítványt kiállítása termeléshez kötött gyümölcsös támogatási kérelmek esetén

     3. Egyéb feladatai tekintetében:

     • ellátja az állami tulajdonú vízi létesítmények kezelői jogállásából fakadó feladatokat,
     • részt vesz a területileg illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában,
     • részt vesz a területi vízgazdálkodási koncepciók elkészítésében,
     • ellátja az egyéb jogszabályokban, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei által előírt feladatokat.

     Vadászati és halgazdálkodási feladatok:

     1. Kodifikációs tevékenysége keretében véleményezi a vadászati, halászati tevékenységet érintő jogszabály tervezeteket.

     2. Elsőfokú vadászati hatósági és igazgatási feladatai tekintetében ellátja az 1996. évi LV. törvényben, illetve ennek végrehajtására kiadott 79/2004.(V.4.) FVM rendeletben meghatározottakat.

     3. Elsőfokú halgazdálkodási hatósági és igazgatási tevékenysége keretében ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény illetve ennek végrehajtási rendelete a hatáskörébe utal.

     4. Egyéb feladatai tekintetében

     • statisztikai adatszolgáltatást nyújt az Országos Vadgazdálkodási Adattár, valamint az Országos Halászati Adattár részére
     • pályázatot ír ki a Magyar Állam halászati jogának hasznosítására.
     • ellátja a mezőőri szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatokat
     • az 1380/2013. (VI.27.) Korm. határozat alapján részt vesz a Területi Vadgazdálkodási Tanács munkájában
     • a 126/2013. (XII.17.) VM rendelet alapján részt vesz a vadászvizsgáztatásban
     • a 2009. évi XXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott 153/2009. (XI.13) FVM rendelet alapján véleményezi az erdészeti vadkárelhárító kerítés építését