Tartalomjegyzék

 

Pályaorientációval foglalkozó Nógrád Megyei szervezetek 

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadása a megye valamennyi településén tanuló általános és középiskolás diák számára nyújt szakszerű, aktuális tájékoztatást a továbbtanulás kérdéseivel kapcsolatban.

A pályaválasztás és az ehhez kapcsolódó tanácsadói munka az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. A megfelelő pálya megtalálására vonatkozó döntés már nem zárul le az iskolai tanulmányok befejezésével, hanem folytatódik és ismételten felmerül az életpálya későbbi szakaszaiban is. Az egyén számára megfelelő pálya kiválasztására irányuló döntés magában foglalja a pályaválasztási és a pályamódosítási döntést.

A szervezet célja, hogy a pályaválasztás és az iskolaválasztás előtt álló diákokat készségeik és képességeik feltárásával támogassák a megfelelő döntés meghozatalában. A tanácsadás során segítik a tanulókat, hogy a saját érdeklődésüknek és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályát, szakmát válasszanak.

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (NKIK) egyik fő feladata a pályaorientációs feladatok ellátása. A tevékenység célcsoportjába a megye azon 6-8. osztályos tanulói tartoznak, akik valamilyen szakma megszerzését tűzték ki célul, illetve azok a végzős gimnáziumi tanulók, aki nem a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni. Pedagógusoknak, pályaválasztás előtt álló diákok szüleinek is segítenek.
A pályaorientáció keretében a kamara célja elsősorban a kétkezi munka és a szakmák megismertetése, megkedveltetése, valamint sikeres életpályáknak a bemutatása. A kamara pályaorientációs munkájában arra a sok éves tapasztalatra alapoz, amit a szakképzés területén már felhalmozott. Épít a gyakorlati oktatást végző gazdálkodóknál szerzett ismeretekre éppúgy, mint a tanulók körében végzett felmérések eredményeire. Fontos, hogy a tanulók és tanáraik megismerjék az iskolatípusokat, képzési formákat, a támogatási rendszereket. 

 

Pályaválasztási döntés támogatásához hasznos weboldalak

 

Nemzeti Pályaorientációs Portál

Valamennyi pályaválasztás előtt álló korosztály számára hasznos önismereti kérdőívek, foglalkozás leírások - bemutató filmek gyűjteménye.

Szakmavilág

A honlap a pályaválasztási döntéshez nyújt alapvető információkat a tanulható szakmák tartalmáról, népszerűségéről és a szakmát végzettek munkaerőpiaci eredményeiről.

KIFIR Középfokú felvételi információs rendszer

Az Oktatási Hivatal egy egységes beléptető felületet alakított ki KIFIR Középfokú Felvételi Információs Rendszer néven. Az egységes felület célja, hogy szülők, jelentkezők, és a KIFIR programrendszer moduljainak intézményi felhasználói egy helyen értesülhessenek a felvételi eljárással kapcsolatos hírekről teendőkről és határidőkről.

Keresés az intézményi kínálatok között

A felsőoktatási felvételi hivatalos oldala

A felsőoktatással kapcsolatos információk érhetők el a honlapon, igy az aktuális Felvételi Tájékoztató, a Szakkereső és Szakleírások segítik a pályaválasztást, megtekinthető a korábbi évek ponthatárai, valamint a ponthatárszámító kalkulátor is rendelkezésre áll az érdeklődők számára.

Eduline

Az eduline.hu oktatási portál több mint 10 éve segíti eligazodni az érettségire készülő és felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő fiatalokat az oktatási rendszer útvesztőjében. Átfogó tudásbázis, érettségitől a felvételiig, külön kitérve a nyelvtanulásra, pályakezdésre és a kollégiumi életre.

Diplomán túl

Az oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya felsőoktatás-ágazati és pályakövetési kutatásokat végez. A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) négy kutatási modult tartalmaz, így a DPR egymástól eltérő koncepcionális modellek alapján felépített, más-más alapsokaságon különböző adatfelvételi módszerekkel megvalósított, évenként ismétlődő kutatások együttese. A kutatási portfólió része a Magyarországon 2012 óta futó EUROSTUDENT-kutatás, amelynek harmadik adatfelvétele 2019 második felében zajlott. A Felsőoktatási Elemzési Főosztály célja, hogy a kezelésében levő pályakövetési adatokat nyilvánosságra hozza, szabadon kereshetővé tegye. Ezt szolgálja a diplomantul.hu felület.

DPR AAE pályaorientációt támogató modul

A pályaorientációt segítő adminisztratív adatok egyesítésén alapuló kutatási modul egyedülálló know-how alapján támogatja a köz- és felsőoktatás közötti átmenetet, a pályaválasztást és a pályaorientációt a téma szempontjából legfontosabb adatok felhasználóbarát megjelenítésével.

A felsőoktatással, a végzést követő munkavállalással kapcsolatban számos eltérő vélemény, várakozás, akár tévhit létezik. A pályaorientációt támogató modul tényadatokkal válaszol a pályaválasztás előtt álló fiatalok legfontosabb kérdéseire: mit tudnak kezdeni a diplomájukkal (milyen munkát tudnak végezni), várhatóan lesz-e állásuk, mennyi idő alatt helyezkedhetnek el, mennyit kereshetnek egy adott képzési terület vagy szak végzettjeiként, hogyan nézhet ki a karrierpályájuk diplomásként?

Innovatív Képzéstámogató Központ

Itt lehet tájékozódni bővebben a szakképzés 4.0 szerkezeti változásairól, a választandó szakma, képzési terület elvárasairól, lehetőségeiről, beiskolázási feltételeiről.

 

Pályaválasztászt segítő kérdőívek, interaktív segédeszközök

 https://tanuljtovabb.hu

Szakmaválasztást segítő teszt.

http://holtanuljaktovabb.hu/

Pályaválasztási játék, valamint szaktérkép is elérhető rajta.

http://tanacsadas.ujnemzedek.hu/

Online igénybe vehető pályaorientációs tanácsadás.

https://tanfolyamokj.hu

Segítséget kínál azok számára, akiknek nincs pontos elképzelése arról, mit szeretnének tanulni. Tanfolyamkereső és felnőttképzés közvetítő oldal.