Az ügy száma: 102372/5/2022.
Az ügy tárgya: Tulajdoni helyzet rendezetlensége tényének feljegyzése a Héhalom zártkert 1013 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
Az ügyfél neve: Csizmadia Marianna címe: Ismeretlen

A hirdetmény itt letölthető!