A Nógrád Megyei Kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hozzá beérkezett állás pályázatban található személyes adatok kezelése kapcsán a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

A Kormányhivatal az alábbi tájékoztatójában felhívja az állásra jelentkező érintettek figyelmét (a továbbiakban: Álláskereső) a személyes adatok kezelésével összefüggő jogai gyakorlásának módjára és lehetőségeire, valamint az önéletrajz beadásának menetére.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az esetleges állás betöltéséhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Álláskereső önkéntes hozzájárulása.

Az Álláskereső az álláshirdetésre történő jelentkezéssel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a Kormányhivatal Adatkezelési Tájékoztatóját, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a benyújtott önéletrajzok, álláspályázatok nyilvántartása, kapcsolattartás az Álláskeresővel, tájékoztatás a benyújtott dokumentum nyilvántartásba vételéről, illetve jövőbeli értesítés egyéb állás lehetőségekről.

Adatkezelés ideje

Adatkezelő a benyújtott önéletrajzokat és pályázathoz csatolt egyéb dokumentumokat a potenciális jövőbeli álláslehetőségek miatt az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Álláskereső önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama a fent meghatározott határidő.

Álláskeresőt megillető jogok

Tisztelt Álláskereső!

Önéletrajzát a Kormányhivatalnak elektronikus úton, az alábbi linkre kattintva küldheti meg.

Önéletrajz feltöltése

A kormányhivatal által alkalmazott önéletrajz sablon letölthető itt.

 

A Közszolgálati Állásportálon (kozigallas.gov.hu) meghirdetett álláshelyekre pályázók a pályázat benyújtásához szükséges Adatvédelmi nyilatkozatot az alábbi linken tölthetik le.

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.