Önéletrajz feltöltése

Kérjük adja meg a nevét

Kérjük válasszon ki egy PDF vagy XLXS fájlt!

Kérjük, nevezze át a fájlt úgy, hogy tartalmazza a saját nevét pl. Példa_Éva_Oneletrajz.xls(x) vagy Példa_Éva_Oneletrajz.doc(x) vagy Példa_Éva_Oneletrajz.pdf. A fájl mérete max 5Mb lehet, ennél nagyobb dokumentumot rendszerünk nem tud fogadni.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott szakmai önéletrajzommal kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataimnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal általi kezeléséhez. Jelen hozzájárulás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelel, önkéntes, határozott és kifejezett. Az adatkezelés célja: esetleges jövőbeni álláslehetőségekről történő értesítés. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásig érvényes; hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, mely esetben a Nógrád Megyei Kormányhivatal törli önéletrajzomat és valamennyi személyes adatomat. A Nógrád Megyei Kormányhivatal által közzétett - az álláskeresőkre vonatkozó - adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem.Kérem írja ide a képen látható karaktereket
Új kódot kérek Hibás ellenőrző kód

tipp Előfordulhat, hogy a rendszerünk nem fogadja el a helyesen beírt
ellenőrző kódot. Ebben az esetben törölje ki a böngészési előzményeit!