Nógrád megyében egy kijelölt természetes fürdőhely található Bánk településen a Bánki-tó vizére telepítve.

A Bánki-tó fürdővíz profilját a Nógrád Vármegyei Kormányhivtal Népegészségügyi Főosztály jogelődje, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2011-ben elkészítette. A fürdővíz profil az elérhető itt.

A fürdési idény során a fürdővíz mintavételezését és laboratóriumi vizsgálatát Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztálya (1138 Budapest, Váci út 174.) végzi. Az elmúlt években valamennyi eredmény megfelelő vízminőséget mutatott. A vizsgálatok eredménye nyilvános, azokat az érdeklődők a strand, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, az alábbi linkeken tekinthetik meg.

https://www.bank-falu.hu/bank/strand
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-laboratoriumi-foosztaly/terkepes-informaciok/furdovizminosegi-terkep

A természetes fürdővizek értékelése a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet előírásai szerint történik.  Az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok a fürdővizeket a fürdési idény megkezdése előtt, majd a szezon ideje alatt havonta mintázzák. A mintákban szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok (E. coli és Enterococcus) számát vizsgálják. Attól függően, hogy ezek a vizsgált baktériumok milyen mennyiségben vannak jelen, az adott vízminta a „megfelelő” vagy a „nem megfelelő” kategóriába sorolható. A laboratórium mintavevői a vízmintavétel mellett a helyszínen vizsgálják, hogy van-e a fürdőhelyen látható szennyezés (pl. kátránymaradék, üveg, műanyag, gumi vagy egyéb hulladék), intenzív hínárosodás, vagy vízvirágzásra utaló jel (pl. a víz elszíneződése, átlátszóság csökkenése).

Az éves értékelés a legutolsó négy fürdési idény összesített eredményei alapján, statisztikai módszerrel állapítható meg, és ez alapján a fürdővizek „kiváló”, „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítést kaphatnak. A kapott minőségi kategória azt mutatja, hogy milyen valószínűséggel fordul elő szennyezés a fürdőhelyen. A jó vagy kiváló minőségű fürdővizek esetében nagyon alacsony annak kockázata, hogy egy adott napon szennyezés veszélyezteti a fürdőzők egészségét. A kifogásolt minősítésű fürdővizek esetében nagyobb a kockázat, bár jellemzően nem folyamatosan rossz a víz, hanem eseti, általában szélsőséges időjárási körülményekkel összefüggő szennyezések rontják le a vízminőséget. Nagy mennyiségű csapadék a partról vagy közeli (szenny)vízbefolyásokból moshat be szennyeződést.

A Bánki-tó 2019-2022. évek eredményei alapján számított, 2022. évre vonatkoztatott minősítése: kiváló. A fürdővíz minőségének értékeléséről és osztályozásáról szóló határozatok elérhetőek itt:

Bánki Tó-Strand fürdővíz minőségének értékelése és osztályozása 2018-2021. évekre vonatkozóan

Bánki Tó-Strand fürdővíz minőségének értékelése és osztályozása 2019-2022. évekre vonatkozóan