Tájékoztató a Nógrád megyében 2021-ben engedélyezett mező- és erdőgazdasági célú légi munkavégzésekről

Ka 26A 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet szabályozása alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi FőosztályNövény- és Talajvédelmi Osztálya ezúton teszi közzé a 2021-es évben Nógrád megyében engedélyezett mező- és erdőgazdasági célú légi munkavégzésekkel kapcsolatos információkat.

A tájékoztató innen tölthető le (.xls, Legutóbb frissítve: 2021. július 05.)

Tájékoztató a légi munkavégzés engedélyezéséről

A 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendeletet a Magyarország területén, annak légterében mezőgazdasági légijárművel történő mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel vagy termésnövelő anyaggal végzett növényvédelmi vagy talajerő-gazdálkodási tevékenységekre kell alkalmazni.

Légi permetezés akkor végezhető, ha az adott naptári évre vonatkozó kijuttatási tervet a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya engedélyezte. A kijuttatási terv engedélyezése iránt a rendelet 2. melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani.

A kijuttatási terv iránti kérelem 2012. augusztus 1. után igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke 5 000 Ft.  Ezt a Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni és a befizetésről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Az igazgatási szolgáltatási díj fizetéséről a 63/2012. (VII.2.) VM rendelet rendelkezik.

A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelmet a szakirányítónak kell benyújtania a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább 30 nappal.

A termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai esemény bekövetkezésével járó állapot esetén el lehet térni az engedélyezett kijuttatási tervben foglaltaktól.

A rendelet szabályozása alapján a területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya a hirdetőtábláján és hivatalos honlapján közzéteszi a légi permetezéssel megmunkálandó területre, a kijuttatás időpontjára és az alkalmazott növényvédő szer típusára vonatkozó információkat.

A bejelentések befogadására a területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya szabad- és munkaszüneti napokon készenlétet tart fenn, amelyre vonatkozó információkat hirdetőtábláján és holnapján közzéteszi.

Készenlétben lévő elérhetőségei: