A megye 21 középiskolájában összesen 1265 érettségiző vizsgázik 40 különböző tárgyból ezekben a hetekben. Az érettségi előkészítése rendben megtörtént, a Nógrád megyei tanulók emelt szinten összesen 660, középszinten pedig 3961 vizsgatárgyi alkalommal adnak számot tudásukról ebben az időszakban.

 

erettsegi illusztracio mti foto komka peter 20210504

 

Hétfőn magyar nyelvből és irodalomból a megyében 54-en emelt szinten, 822-en pedig középszinten vizsgáztak. Míg kedden emelt szinten matematikából 49-en adtak számot tudásukról, szerdán pedig történelemből 84-en, addig középszinten előbbiből 829-an, utóbbiból 816-an írásbeliznek. Angol nyelvből 759, németből 156, franciából pedig 32 vizsga zajlik majd Nógrád megyében.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljárva látja el a megyében az emelt és középszintű érettségi vizsgák szervezési, irányítási feladatait. A közismereti vizsgatárgyak körében a kötelező vizsgatárgyakon (így a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem és az élő idegen nyelven) kívül megtalálható vizsgatárgyak között például a katolikus hittan, a katonai alapismeretek vagy éppen a mozgóképkultúra és médiaismeret is. Az ágazati szakmai vizsgatárgyak közül egészségügyi, turisztikai, rendészeti és közszolgálati, magas- és mélyépítési, vendéglátóipari, kozmetikai vagy pedagógiai ismertekből is érettségiznek megyénkben a vizsgázók, számos más szakmai tárgy mellett.

A koronavírus járványhelyzet miatt az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei idén elmaradnak, az írásbeli vizsgarészeit – közép- és emelt szinten is – változatlan időpontban szervezik az intézmények. Ez alól kivételt jelentenek azok a vizsgatárgyak, amelyek követelményében csak szóbeli vizsgarész szerepel. További kivétel a testnevelés vizsgatárgy, amelyből az érettségizők szóbeli és gyakorlati vizsgát is tesznek, de a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatok elhagyásával tartják meg.

Egy teremben legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat – a másfél méteres távolság betartásával –, biztosított a kézfertőtlenítő, a felügyelő tanároknak kötelező a védőmaszk használata. A vizsgákat felügyelő pedagógusoknak központilag biztosított a kesztyű és védőmaszk, a diákoknak az írásbeli ideje alatt nem kötelező, csak ajánlott a viselésük.

Kiemelt fotónk illusztráció! (Fotó: MTI/Komka Péter)