Az ügy tárgya: a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.) által meghatalmazott RODEN Mérnöki Iroda Kft. megbízásában eljáró VIBROCOMP Kft. (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) kérelmére indított, Hont közigazgatási területére tervezett Tsitári komplex pihenőhelyre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Dokumentáció

Környezetvédelmi helyszínrajz

Forgalmi, levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi mellékletek

Közlemény