Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

AMANCSO” Tojás Étkezési Tojástermelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3143 Mátranovák, Dózsa György út 34., adószáma13935335-2-12, cégjegyzékszáma: 12-09-005194, KSH törzsszáma: 13935335-0124-113-12, KÜJ száma: 102 411 142; a továbbiakban: Környezethasználó) által meghatalmazott Szőkéné Hajdu Diána környezetvédelmi szakértő (kamarai száma: 12-00395) kérelmére a Környezethasználó Mátraterenye 088/47 hrsz.-ú telephelyére (KTJIPPC létesítmény: 102 058 834) vonatkozó, NO/KVO/1541-7/2021. ügyiratszámon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítására az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján 2023. május 11. napján eljárás indult.

 

Közlemény

 

Dokumentáció

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a Bátonyterenye, Gyula-aknai Kommunális Szilárd Hulladéklerakón a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletének 5.4. pontja szerinti „A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.” megnevezésű tevékenységet folytat, melyhez a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott, NO-05/KVO/14-20/2018. ügyiratszámú, 2028. március 31-ig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik.

Az Engedély V. „Egyéb előírások” fejezetének 2. pontja alapján a Kérelmezőnek az Engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni, és a teljes körű felülvizsgálati dokumentációt 2023. március 31. napjáig a Kormányhivatalhoz be kell nyújtani.

Kérelmező ezen kötelezettségének a felülvizsgálati dokumentáció és a vonatkozó kérelem 2023. március 30. napján történő benyújtásával tett eleget, melynek alapján a Kormányhivatal megindította a telephely egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatára vonatkozó eljárást.

 

 

Dokumentáció

 

Közlemény

 

Határozat

A Zöld Híd B.I.G.G.” Kft. a Nógrádmarcal, 095/8 hrsz. alatti kommunális hulladéklerakó telephelyére vonatkozó az NO/KVO/1259-4/2020., NO/KVO/1259-7/2020., valamint az NO/KVO/1702-2/2022. számokon módosított és az NO-05/KVO/1-23/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély jelentős módosítása ügyében kérelmet nyújtott be a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Közlemény

Dokumentáció

Eljárás szüneteltetése

Eljárás folytatása

Határozat

 

Tranzit Ker Zrt. (székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 23., adószáma: 10677869409; KÜJ száma: 100 413 449) által meghatalmazott, ENVIRO-EXPERT Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) kérelmére, a Cered- Utaspuszta 027 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep kapacitásbővítésére, valamint technológiaváltására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Dokumentáció

Közlemény

Határozat

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021 februárjában elrendelte a 22. sz. főút Rétság - 21. sz. főút közötti változó szakaszok 11,5 t-ra történő burkolatmegerősítés és párhuzamos kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú projekt kiviteli terv szintig történő elkészítését, mely feladattal az Építési és Közlekedési Minisztérium a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-t bízta meg.

A projekt környezetvédelmi munkarészeit a VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. készíti, mely a „22. sz. főút Rétság - 21. sz. főút közötti párhuzamos kerékpárút építése” címmel benyújtott dokumentációra vonatkozóan az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 87. c) pontja alapján a 87. a)-b) pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A kerékpárutak tervezése a következő szakaszokon szükséges: a 22. sz. főút teljes hosszán párhuzamosan kerékpárút kiépítése azokon a szakaszokon, ahol még nincs kiépítve, átkelési szakaszokkal együtt, valamint a 22. sz. főút 14+568 szelvényétől Dejtárig a 2201 j. úttal párhuzamosan.

 

Közlemény

 

Dokumentáció

 

Határozat