Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021 februárjában elrendelte a 22. sz. főút Rétság - 21. sz. főút közötti változó szakaszok 11,5 t-ra történő burkolatmegerősítés és párhuzamos kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú projekt kiviteli terv szintig történő elkészítését, mely feladattal az Építési és Közlekedési Minisztérium a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-t bízta meg.

A projekt környezetvédelmi munkarészeit a VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. készíti, mely a „22. sz. főút Rétság - 21. sz. főút közötti párhuzamos kerékpárút építése” címmel benyújtott dokumentációra vonatkozóan az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 87. c) pontja alapján a 87. a)-b) pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A kerékpárutak tervezése a következő szakaszokon szükséges: a 22. sz. főút teljes hosszán párhuzamosan kerékpárút kiépítése azokon a szakaszokon, ahol még nincs kiépítve, átkelési szakaszokkal együtt, valamint a 22. sz. főút 14+568 szelvényétől Dejtárig a 2201 j. úttal párhuzamosan.

 

Közlemény

 

Dokumentáció

 

Határozat