Tranzit Ker Zrt. (székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 23., adószáma: 10677869409; KÜJ száma: 100 413 449) által meghatalmazott, ENVIRO-EXPERT Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) kérelmére, a Cered- Utaspuszta 027 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep kapacitásbővítésére, valamint technológiaváltására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Dokumentáció

Közlemény

Határozat