Az ügy száma: 103377/2021
Az ügy tárgya: Kisajátítást helyettesítő adásvétel és ingatlan megosztása a Szurdokpüspöki 0112/38 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

A hirdetmény itt letölthető!