Feltöltés alatt!

 

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Közzétételi egység Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (teljes név)

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Székhely 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. u. 9.
Postacím 3101 Salgótarján Pf.: 265.
Telefonszám 32/620-702
Faxszám 32/620-713
Központi elektronikus levélcím hivatal{kukac}nograd.gov.hu
Honlap www.nmkh.hu
Ügyfélfogadás rendje

A Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje megtekinthető a szervezeti egységek oldalán
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje

 

2. A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

A Hivatal szervezeti egységei

A Hivatal Főosztályainak feladatai
A Járási Hivatalok feladatai
(2020.03.14.)

 

3. Kormányhivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A Hivatal vezetőinek elérhetősége (2021.05.10.)

 

6. A felügyelet költségvetési szervek

Kormányhivatal felügyelete, irányítása vagy ellenőrzése alatt álló szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, elérhetőségei

A Nógrád Megyei Kormányhivatal a szervezeti keretén belül működtetett szervezeti egységeken túlmenően nem működtet közfeladatot ellátó szervet. 

(1 évig archívumban)

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs adat 

(1 évig archívumban)

 

8. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

Nincs adat 

1 évig archívumban)

 

Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

Nincs adat 

1 évig archívumban)

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Felügyeletet gyakorló szervek (2019.08.14.)

(1 évig archívumban)

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, az az alapító határozata, alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs adat 

(1 évig archívumban)

  

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Alapító okirat (2019.08.14.)

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás (2020.03.01.)

Ügyrend (2019.08.14.)

Információ átadási Szabályzat (2018.01.15.) 

Közérdekű adatok igénylésének és nyilvánosságának rendje (2019.01.01.)

Közzétételi Szabályzat (2019.12.10.) 

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (2018.05.28.)

 

2. Szervezet feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/rolunk

 

4. Hatósági ügyek

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

Letöltések, űrlapok (2020. 10. 01.)

 

5. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások

Nincs adat 

 

6. Adatbázisok, nyilvántartások

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások leíró jegyzéke

(1 évig archívumban)

 

7. Nyilvános kiadványok

Nincs adat 

(1 évig archívumban)

 

8. Testületi szervek eljárási szabályai

Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium Ügyrendje (2019.05.30.)

(1 évig archívumban)

 

10. Hirdetmények, közlemények

Hírek, Hirdetmények

(1 évig archívumban)

 

11. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok leírása

Nincs adat 

(1 évig archívumban)

 

12. A működés törvényessége, ellenőrzések

Külső ellenőrzések 2019. (2020.02.12.)

Külső ellenőrzések 2018. (2019.02.13.)

Állami Számvevőszék ellenőrzései  (2015. 01. 19.)

(1 évig archívumban)

  

13. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok igénylésének és nyilvánosságának rendje (2019.01.01)

Adatvédelmi felelős: Kiskáné Herczeg Gabriella

 

14. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

(1 évig archívumban)

 

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztika

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2020. II. félév

2020. I. félév

2019. II. félév

2019. I. félév (2019.08.14.)

(1 évig archívumban)

 

16. Közérdekű adatok hasznosítása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs adat 

(1 évig archívumban)

 

17. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések és általános szerződési feltételek

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs adat 

(1 évig archívumban)

 

18. Közzétételi listák

Különös közzétételi lista: A Nógrád  Megyei Kormányhivatalban egyedi közzétételi lista nem került meghatározásra 

Egyedi közzétételi lista: A Nógrád  Megyei Kormányhivatalban egyedi közzétételi lista nem került meghatározásra 

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1. Éves költségvetések

2021;2020; 2019; 2018;  2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; (2020.04.17.)

(Közzétételt kövtő 10 évig archívumban)

 

Számviteli beszámolók

2020; 2019; 2018;  2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; (2020.04.17.)

(Közzétételt követő 10 évig archívumban)

 

Költségvetés végrehajtása

2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; (2018.06.18.)

(Közzétételt követő 10 évig archívumban)

 

Gazdálkodási keretszabályzat

2017. II. félév

2017. I. félév

 

2. Foglalkoztatottak

2021. III. negyedév (2021.10.22)

2021. II. negyedév (2021.07.22)

2021. I. negyedév (2021.01.22)

2020. IV. negyedév (2021.01.15)

2020. III. negyedév (2020.11.24)

2020. II. negyedév (2020.07.15)

2020. I. negyedév (2020.04.15)

2019. IV. negyedév (2020.01.15)

2019. III. negyedév (2019.12.05)

2019. II. negyedév (2019.08.14)

2019. I. negyedév (2019.05.02)

(Legalább 1 évig archívumban)

 

3. Támogatások

Nincs adat 

(Közzétételt kövtő 5 évig archívumban)

   

4. Szerződések

2021.(2021.08.03.)

2020. (2021.01.19.)

2019. (2020.01.08.)

2018. (2019.01.18.)

2017. (2018.01.10.)

2016. (2017.01.11.)

(Közzétételt kövtő 5 évig archívumban)

 

5. Koncessziók

Nincs adat 

(Legalább 1 évig archívumban)

 

6. Egyéb kifizetések

Nincs adat 

(Legaláb 1 évig archívumban)

 

7. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Európai Unió által támogatott fejlesztése

(Legalább 1 évig archívumban)

 

8. Közbeszerzés

Közbeszerzés

(Legalább 1 évig archívumban)