Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évif CCXXII. törvény 1. § 17. és 17/a. pontja alapján az államigazgatási szervek - ide értve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezettek.

A törvény 108. §-a alapján az államigazgatási szervek 2018. január 01. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályának nyomtatványai és kitöltési útmutatói letölthetők az alábbi linkeken.

A dokumentumok letöltéséhez az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK), és ennek futtatásához szükséges Java Run Time (JRE) legújabb verziója letölthető a NAV honlapjáról.

dokumentum
 száma  neve letöltés kitöltési útmutató
0101 Munkabalesetek bejelentése
0102 Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentéséhez
0103 Foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentéséhez
0104 Azbesztexpozició kockázatával járó munkavégzés bejelentéséhez
0105 Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentéséhez
0106 Egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentéséhez
0107 Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentéséhez
0108 Fokozott expozició bejelentéséhez
0109 Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentéshez
0110 Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentéséhez
0111 Bejelentőlaphoz