Munkavédelmi nyomtatványok elektronikus bejelentéshez

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. és 17/a. pontja alapján az államigazgatási szervek - ide értve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek.

A törvény 108. §-a értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 01. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

Értesítjük Önöket, hogy ezentúl lehetőségük van a munkavédelmet érintően elektronikus úton tizenegy különböző bejelentés megtételére.

Az elektronikus ügyintézéshez szükséges technikai feltételek:

  • Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) futtatásához minimum 1.8.0 JAVA futtató környezet szükséges (INNEN letölthető).
  • A nyomtatványok használatához az ÁNYK minimum v2.76.0 verziójának telepítése szükséges (INNEN letölthető).

 

Jogszabály alapján kötelező munkavédelmi bejelentések
Űrlap száma Megnevezése Űrlap letöltése Kitöltési útmutató
0101 Munkabalesetek bejelentése
0102 Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentéséhez
0103 Foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett
 védőoltások bejelentéséhez
0104 Azbesztexpozició kockázatával járó munkavégzés
 bejelentéséhez
0105 Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység
 bejelentéséhez
0106 Egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes
 munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentéséhez
0107 Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentéséhez
0108 Fokozott expozició bejelentéséhez
0108z Fokozott expozició bejelentéséhez
0109 Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző
 munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentéshez
0110 Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentéséhez
0111 Bejelentőlaphoz